PLANKOTE NEDİR?

Proje yapım aşamaları birçok farklı süreçten geçmektedir. Projenin ortaya çıkarılması, planlanması gibi işlemlerde ölçüm ve çizimler büyük önem taşır. Bu ölçümler zemin ölçümü, arsa ölçümü, toprak ölçümü gibi farklı amaçlarla ve farklı şekillerde yapılan ölçümlerdir. “Planktone nedir?” sorusu da burada devreye girer. Planktone, projenin yapım aşaması ve uygulandığı sırada projenin yapılacak olduğu arazinin topografik durumunun ölçümünün alınması işlemidir. Bu işlem harita çizimleri ve harita yapımında önem taşır. Ölçümlerin alındığı sırada ve ölçüm tekniklerinde hassasiyet oldukça önemlidir. Bu nedenle bu ölçümleri alacak olan kişinin “planktone nedir?” sorusunun cevabını iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir.
“Planktone nedir ve ölçümü nasıl yapılır?” sorusu içerisinde hassasiyetin önemi büyük bir şekilde vurgulanmıştır. Bu nedenle planktone ölçümü için iki çeşit ölçüm tekniği kullanılır. Bu ölçüm teknikleri planktone için gerekli olan hassasiyeti son derece karşılayan ölçümlerdir.

Karelajlı Planktone Ölçümü: Projenin yapılacak olduğu arazinin yapısının hassasiyet kriterine uygun olarak 3 ya da 5 metre de bir çakılan kazıklar ile kare ağına bölünmektedir. Ardından bu kare ağı geometrik nivelman yapılması için her kazığın milimetrik hassasiyet derecesinde kot değerleri hesaplanmaktadır.
Trigometrik Planktone Ölçümü: Arazi yapısı içerisinde trigonometrik yükseklik kullanarak ve kutupsal koordinat ölçme yönteminden yardım alınarak yapılan bu ölçüm tekniğinde, kazıklar araziye 3 ya da 5 metre aralıklarla çakılır ve kotları alınır. Alınan kot durumları ve ölçümler uygun ölçeklerde çizilir.
Planktone işlemi yapılacak olan proje için bir altlık adı verilen bir terimle anılmaktadır. Altlık terimi “planktone nedir?” sorusuna da cevap vermektedir. Projelerin yapım aşaması sırasında projeye yardım eden ve projenin yapılacak olduğu arazinin ölçüm değerlerinin bilinmesi ile yapımdan önce bilgi sahibi olunmasıdır. Planktone, yapılan ölçüm ve belirlenen arazinin topografik durumu ile çizilmiş olan bir harita türüdür. Bu harita topografik değerlere uygun halde ve doğru ölçekte çizilir. Bu sayede projenin yapılacağı arazinin koşulları önden belirlenerek, malzeme kullanımı ve arazide karşı karşıya gelinecek olan durumların önceden belirlenmesi mümkün bir hale gelmektedir.