Peyzaj Nedir?

Peyzaj sözcüğü, Fransızca kökenli olan “Paysage” kelimesinin dilimize zaman içerisinde biraz değişime uğrayarak geçmiş halidir. Fransızca’da bu kelime; görünüm, manzara anlamı taşımaktadır. TDK’nın peyzaj kelimesi için öngördüğü tanım ise “kır resmi, bir yerin doğal görünüşü”dür. İngilizce’de “landscape”, Almanca’da ise “landschaft” kelimelerine karşılık gelen peyzajın anlamı doğa, arazi düzenlemesi demektir.
Geniş pencereden bakıldığında peyzaj, sabit bir noktadan bakıldığı zaman görüş açısına giren tüm doğal ve kültürel objelerin beraberinde ortaya çıkan görüntüdür. Peyzaj aslında içerisinde estetik algıyı barındıran bir kavramdır. Doğanın ve kültürel varlıkların bileşimi ile ortaya çıkan görüntü şüphesiz insanlardaki estetik algısını dürtecek, hoş bir duygunun yaratılmasını sağlayacaktır.
Peyzaj Türleri Nelerdir?
Peyzaj temelde iki ana kategoriye ayrılmaktadır: doğal peyzaj ve kültürel peyzaj. Doğal peyzaj; flora, atmosfer ve araziyi içerir. Özetle insan eli değmemiş alanları konu edinir. Kültürel peyzajın ise daha çok alt dalı vardır: Kentsel peyzaj, kırsa peyzaj, yol peyzajı, endüstri peyzajı, turistik peyzaj ve orman peyzajı.

Peyzaj Hangi Alanlarda Kullanılır?
Peyzajın en çok görüldüğü alan kentlerdir. Kentlerin düzenlenmesi ve yeniden yapılanması, peyzaj çalışmalarının önemini ve yoğunluğunu arttırmıştır. Nasıl ki insanlar evlerine özen gösterip dizayn için çaba gösteriyorlar ise dış çevre için de aynı çaba gereklidir. İnsanların tek yaşam alanları evleriymiş gibi görünse de dış çevrenin düzeni ve estetiği de büyük önem taşımaktadır. Örneğin şehirlerdeki parkların düzenlenmesi peyzaj mimarisinin alanına dâhil olmaktadır. Oturma alanları, koşu yolları, hangi çiçeklerin kullanılacağı ve bu çiçeklerin dizilişi ile peyzaj alanında uzman olan mimarlar ilgilenir. Parkların yanı sıra yapısal peyzaj çalışmalarından da söz edilebilir. Karayollarının düzenlenmesi, otoparkların yapılması peyzaj ile ilişkili konulardır. Ancak tüm bu uygulamaların temelinde peyzaj çalışmaları yapılırken kaybedilen estetik doğal çevrenin yeniden kazanılması ve doğanın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi yatmaktadır.