PERSONEL VE YÜK ASANSÖRLERİ

Personel ve yük asansörleri inşaatlarda ve yüksek katlara erişimin zorunlu olduğu yerlerde hem çalışanların hem de malzemelerin düşey taşımasında kullanılır. Ağırlıklı olarak yeni yapıların inşaatında kullanılsa da bacalar, viyadükler, köprüler, restorasyon yapılan yapılar, çimento fabrikaları, barajlar ve sanayi tesisleri gibi pek çok yerde personelin ve malzemenin yükseklere erişimini sağlar.

Personel ve yük asansörleri, pinyon ve kremayer dişli prensibi ile çalışır. Elektrik motoru miline bağlı pinyon dişli motordan aldığı dönme hareketini, kremayer dişlinin üzerine yukarı aşağı yönlü ileterek asansörün hareketini sağlar. Bu kremayer dişliler mast adı verilen çelik konstrüksiyon üzerine monte edilmiştir. Mastlar ise üst üste eklenerek asansörün ulaşacağı yüksekliğe erişmesini sağlar. Mastlar belirli mesafelerde kullanılan bağlantı elemanları yardımı ile cepheye sabitlenir.

 

Asansörlerin taşıma kapasitesi değişken olmak üzere tüm dünyada ağırlıklı olarak kullanılanı 2000 kg. taşıma kapasiteli olan modellerdir. Asansörlerin taşıma kapasitesinin üzerinde yüklenmesi durumunda asansör uyarı verir ve çalışmaz. Motor sayıları asansörlerde farklılık gösterebilir. Genellikle 2 veya 3 adet kendinden frenli motorlu modeller kullanılır. Asansör hızı motor sayısı ve gücüne bağlı olarak değişken olup 36-40 m/dk. hızda olanlar en çok kullanılan modellerdir. Tüm bunların yanında personel ve yük asansörleri güvenlik önlemleri açısından oldukça donanımlıdır. Asansörün serbest düşüşünü engelleyen paraşüt fren sistemi bu makinelerin en önemli parçalarından biridir. Paraşüt fren, elektrik sisteminden bağımsız mekanik bir sistem olup asansörün serbest düşüşe geçmesi ve belirli bir hıza ulaşması durumunda devreye girerek asansörü durdurur. Ayrıca asansörün en yükseğe konumlanmış masttan çıkmasını engelleyen switch sistemi ve mekanik durdurucular vardır. Asansör giriş ve çıkış kapılarında ve tahliye kapağında güvenlik amacıyla switch sistemi yer almakta olup kapılar tamamen kapanmadan asansör hareket etmez ve asansör hareket halindeyken kapılardan biri açılırsa asansör durur. Asansörler eğitim almış ve eğitim aldığı kurumlarca sertifikalandırılmış operatörler tarafından kullanılır.

Personel ve yük asansörlerinin birbirinden farklı tasarımları ve teknik özellikleri olabilir fakat tümü TS EN 12159 standardına tabiidir. Asansörlerin denetim işlemleri bu standarda göre gerçekleştirilir. Kurulum işlemi tamamlanan asansörler TS EN 12159 standardına göre akredite kuruluşlarca muayene edilir ve uygunluk raporu aldıktan sonra kullanıma hazırdır. Üç ayda bir olmak üzere bu muayeneler tekrarlanır.
Personelin ve yükün güvenli bir şekilde düşey taşınmasında en önemli etken olan asansörler zaman ve iş gücü konusunda oldukça faydalıdır. Binlerce kilogramlık malzemeler çok hızlı bir şekilde istenilen yüksekliğe çıkarılabilir. Personel performansını artırır ve personelin can güvenliğini sağlar.