Parapet Nedir?

Yapı inşa teknikleri içerisinde önemli bir yeri bulunan parapet, yapıların çatı, balkon ve benzeri çıkıntılarında, belli bir yükselti biçiminde inşa edilen unsurlara verilen isimlerdir. Korkuluklar, parapetler üzerine inşa edilebilir veya bu yapılar daha yüksek yapılarak korkuluk gibi kullanılabilir. Ancak parapet ile korkuluk aynı şey değildir. Parapet ile korkuluk tanımı her ne kadar karıştırılsa da birbirinden çok ciddi farkları bulunmaktadır. İkisi de yapıların özellikle balkonlarında, teraslarında veya çatı gibi bölümlerinde kullanılmasına karşın; korkuluklar genelde cam veya demirden yapılan yüksek yapılar olurken, parapetler, çok daha kısa yapılar olup genelde çıkıntı şeklinde olmaktadır.
Parapet Kullanım Alanları
Parapetlerin kullanımında birçok sebep olabilmektedir. Bir miktar korkuluk vazifesi de görebilen parapetler, genelde çatılardaki yağmur derelerinin daha estetik durmasını sağlamak, çatıda varsa eğimin gizlenmesi ve çatının başladığı noktadaki yalıtım malzemeleri detaylarını kapatmak amacıyla kullanılmaktadır. Yapıldığı malzeme de yerine göre farklılıklar gösterebilen parapetler, beton veya tuğladan yapılabilmektedir. Bunun yanınd son yıllarda farklı malzemelerin de kullanımını görmek mümkündür. Bu bağlamda; betopan, alüminyum kompozit veya aquapanellerin de parapet yapımı amacıyla kullanımına rastlanmaktadır.

Parapet Özellikleri
Parapet yüksekliği için belirlenmiş standart bir ölçü bulunmamaktadır. Fakat eğer korkuluk amacıyla yapılacaksa, inşaat sektöründe birçok şartname gereği genelde 110 cm’lik ölçülerde konumlandırılmaktadır. Parapet yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de parapetin dışta kalan duvar yüzü ile binanın dış cephesinin birbirine uygun bir şekilde olması ve doğru bir kaplama işleminin yapılmasıdır. Bunun yanında diğer önemli bir konu da parapet duvarının da yapının su yalıtımı işlemleri kapsamına dahil edilmesi gerektiğidir. Zira parapetler kısa ve küçük yapılar olduğundan genelde su yalıtımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilmemektedir, böylece daha sonra ciddi sıkıntılar oluşabilmektedir.
Yapıların inşasında parapet gibi detaylar, son derece önemli özellikleri sağlarlar. Parapet her ne kadar daha çok dekorasyon unsuru gibi değerlendiriliyor olsa da, esasında yapı biriminin sınır hatlarının belirlenmesi için bir detay olarak tanımlanır. Ayrıca kendi başına da bir güvenlik unsurudur. Ham inşaatı bileşenlerinden birisi olmasının yanında, daha sonradan eklenebilmeleri de mümkündür. Hemen her teras veya açık farklı yüksekliklerde parapet inşa edilir. Bunun için her ne kadar 50 ve 110cm arasında değişen yükseklikler tanımlanmış olsa da, ihtiyaca bağlı olarak farklı yükseklikler de tercih edilebilir.