Otopark Yönetmeliğinin Getirdiği Değişiklikler Nelerdir?

22 Şubat 2018 tarihinde kentsel dönüşüm projelerini ilgilendiren otopark yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında, binaların otopark ihtiyacına uygun bir şekilde otopark yapılması, otopark yapım şartları ve boyutları ve çok daha fazlası hakkında yeni düzenlemeler bulunuyor.
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde park alanı bulmak oldukça büyük bir sorun oluşturuyor. Bina sakinleri de yenilenen evlerin otoparka sahip olmasına dikkat ediyor. Birçok inşaat firması ve müteahhit, inşaat projesini hazırlarken daire başına en az bir park yeri düşmesine dikkat ediyor. Yeni yönetmelikler kapsamında hem bodrum katları hem açık alanlar otopark olarak kullanılabiliyor.

Otopark Yönetmeliği Genel Şartları

Yürürlüğe giren yeni otopark yönetmeliği kapsamında, binaların otopark ihtiyacının parsel içerisinde ya da binanın içerisinde karşılanması zorunlu hale geldi. Yani otoparklar binanın alt katlarına yapılacağı gibi binanın bulunduğu parsele de yapılabilir. Yapılan otopark alanları, kat mülkiyeti kanunu kapsamında ortak alan olarak kabul edilir. Bunun anlamı, tüm bina sakinleri bu alanı kullanabilir ve kullanma kuralları ortak alan kullanım kurallarına tabidir.
Otopark yapılırken, araç başına 20 m2 park alanı sağlanması gerekmektedir. Bu alana aracın manevra yapacağı alan da dahil edilmiştir. 20 m2 park alanı sınırı binek araçlar için geçerlidir. Kamyon ya da otobüs gibi büyük araçlar söz konusu olduğunda net park alanı 50 m2 olarak hesaplanır. Bu alana manevra alanı dahil değildir. Eğer mekanik sistemler veya taşıt asansörü kullanılarak otopark projesi çizilecekse, net park etme alanları daha küçük olabilir.
Binalarda yapılacak otoparklarda bisiklet ve motosiklet park yerlerinin bulunması da zorunlu hale gelecek. Eskiden olan her 3 daire bir otopark yeri artık her daireye bir otopark yeri olarak değiştirildi. Ayrıca toplu olarak kullanılan alanlarda otopark olması zorunlu olacak. Yani sinema, tiyatro, düğün salonu ve otellerin otoparka sahip olması gerekecek.

Bodrum Katlar Otopark İhtiyacını Karşılayamazsa Ne Olacak?

Bazı projelerde, bodrum katları gerekli otopark alanını karşılamayabilir. Bu durumda binanın bulunduğu parselde ön bahçe alanı olarak belirtilen bölümlerin altı, otopark olarak kullanılabilir. Ayrıca binanın arka bahçesi ve yan bahçesi de otopark alanı olarak kullanılabilir. Arka ve yan bahçelerin tamamı otopark alanı olarak ayrılabilir. Fakat ön bahçenin otopark alanı olarak kullanılması durumunda, parsel sınırına en fazla 3 metre yaklaşılabilir. Otopark için yapılacak rampa için de yönetmelik tarafından belirlenen sınırlar vardır. Otopark rampası, bina parseli sınırları içerisinde kalmalıdır.
Diğer bir madde ise binada bulunan serpinti sığınaklarıyla ilgilidir. Otoparkın yetersiz olması durumunda, serpinti sığınakları ek otopark olarak kullanabilir. Ancak bu alanlar sadece barış döneminde otopark işlevi görür. Ayrıca sığınak ve ana otoparkın ayrı şekilde konumlandırılması gerekir.

Otopark Boyutları Nasıl Olacak?

Yeni otopark yönetmeliğinde ele alınan diğer bir konu ise otoparkın boyutlarıyla ilgilidir. Her araç için ayrılan toplam park ve manevra mesafesine ek olarak otoparkın genel boyutlarıyla ilgili sınırlar da belirlenmiştir. Öncelikle otopark giriş yüksekliği 2,00 metreden fazla ve otopark giriş genişliği 2,75 metreden fazla olmalıdır. Bu ölçüler, güvenli araç giriş-çıkışı için gereklidir. Otopark içerisinde yüksekliğin net 2,10 metreden fazla olması gerekir. Ayrıca rampa genişliği de en az 2,75 metre olmalıdır.
Yönetmelik kapsamında rampa eğimleri de düzenlenmiştir. Konutlarda, otopark rampasının eğimi en fazla %20 seviyesinde olabilir. Herkese açık umumi otoparklarda ise bu eğim %15 seviyesinden az olmalıdır.

Otoparklar içerisine taşıt asansörü yapmanın önüne bir engel yoktur. Fakat bu asansör, ilgili yönetmeliklere göre planlanmalı ve yapılmalıdır. Taşıt asansörü olması durumunda yangına karşı gerekli önemlerin alınması gerekir. Bu önlemler kapsamında otoparka giriş ve çıkışların düzenlenmesi ve trafiğin aksatılmaması önemlidir. Olası bir elektrik kesintisi durumuna jeneratörle bu taşıt asansörü çalıştırılabilmelidir.

Binada Otopark Olmazsa Ne Olacak?

Müteahhitlerin veya inşaat şirketlerinin yapılacak otoparkı projede göstermesi zorunlu hale geliyor. Artık otoparklar tapuda belirtilecek. Eğer binaya otopark yapılmazsa, yürüme mesafesine yer alan başka bir otoparktan yer sağlanacak. Bu uygulamada tapuda gösterilecek.
Ayrıca komşu iki parselde yer alan binalar, belirli alanı birleştirerek ortak otopark yapıp kullanabilecek. Diğer bir madde ise otopark bedellerinin kaldırıyor. Umuma açık otoparklarda ise her 50 araç için 1 adet elektrik araç park yeri ve şarj ünitesi yapılacak.