Nazım İmar Planında Neler Gösterilir?

İmar planları bir yapının tüm özelliklerini gösteren bilgilerle doludur. Bu noktada bir imar planı için yapılacak olan tüm işlemlerde gerekli bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin ölçeklendirmeye göre uygulanması önemlidir. Nazım imar planında neler gösterilir konusuna gelindiğinde ise bölge ya da çevre düzeni hakkında çeşitli bilgilerin yer almasıyla birlikte bir rapor hazırlanır. Ancak bu bilgiler çeşitli ölçeklere göre farklı şekillerde hazırlanmaktadır. Bu nedenle bir nazım imar planında neler gösterilir sorusunda ölçek çeşitlerine bakılması gerekmektedir.
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı: İmar planları arasında en fazla kullanılan nazım imar planı ölçeği 1/5000 ölçektir. Bu sayede proje üzerinde tüm bilgilerin kolay bir şekilde yer alması sağlanmaktır. Nazım imar planında neler gösterilir sorusuna gelindiğinde ise arazi parçalarının genel kullanış biçimleri, bölge tipleri, nüfus yoğunluğu, yapı yoğunluğu, yön ve büyüklükleri, ulaşım bilgileri gibi bilgiler yer almaktadır. İmar planı bir yapının tüm özelliklerini kapsaması dışında yapı için yapılacak olan tüm işlemleri yöneten bir plan türüdür. Bu nedenle oldukça önemli bir işlemdir.
1/1000 Ölçek Uygulama İmar Planı: Nazım imar planına göre çizilmiş olan bu plan türünde, genel olarak bölgenin ada yapısı, parsel yapısı gösterilmektedir. Basit bir yapısı var gibi gözükse de yapı aşamasında nazım imar planı kadar oldukça önemli bir değeri bulunmaktadır. Bu nedenle bir yapıda işlem yapılacağı zaman uygulama imar planına da dikkat edilmesi gerekmektedir.
Nazım imar planında neler gösterilir konusunda yer alan bilgi sayısı oldukça geniştir. Bir yapı için oluşturulabilecek her şeyin yanı sıra ulaşım sistemlerine kadar ulaşan bu işlemler de imar planına uygun bir işlem yapılabilmesi için iyi bir şekilde incelenmesi ve bilgilerin doğru bir şekilde okunması gerekmektedir. Bu sayede yapının her durumunun bilinmesini sağlayan nazım imar planı, bir mimar ya da mühendis için oldukça önemli bir plan türünü göstermektedir. Nazım imar planında neler gösterilir konusunda yer alan bilgiler ve bu imar planı gerekli olan belediyeler tarafından gerekli olduğunda temin edilebilmektedir.