Müteahhitle Anlaşırken Ona Ne Gibi Yetkiler Vermemiz Gerekiyor?

Herkes hayalindeki eve sahip olmak ister. Kentsel dönüşümün artması da insanların hayallerindeki depreme dayanıklı eve sahip olmasına yardımcı oluyor. Fakat süreç boyunca ev veya arsa sahiplerinin kafasını karıştıran birçok soru var. Bunlardan en önemlisi ise müteahhitle anlaşırken ona ne gibi yekiler vermek gerekli olduğu düşüncesidir. İşlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için müteahhit veya inşaat şirketinde çalışan mühendisin birtakım yetkilere sahip olması gerekir.
Kentsel dönüşüm süreci, baştan sonra kadar prosedürlerle dolu bir süreçtir. Bu prosedürlerin yerine getirilmesi için ise inşaatı yapacak kişinin gerekli kurumlardan gerekli izinleri alması gerekir. Evin yıkımından yapımına kadar geçen tüm aşamalarda belirli süreçlerin izlenmesi gerekir. Normalde, bina ile ilgili tüm işlemlerde ev veya arsa sahiplerinin bulunması gerekir. Ancak gündelik koşturma içerisinde bu neredeyse imkansızdır.

Evlerini yenilemek isteyen kat malikleri ya da arsa sahipleri, günlük işlerinin arasında inşaatla ilgili işlerle ilgilenmekte zorlanır. Projenin devam etmesini sağlamak için ise tüm ev sahiplerinin imzası gerekir. Eğer bu gibi bir yöntem izlenirse, proje süreleri normalin iki hatta üç katı uzayabilir. Bu gibi gecikmelerin önüne geçmek için müteahhitlere belirli yetkiler verilmektedir. Yine de ev sahipleri, müteahhitlere bu yetkileri verirken dikkatli olmalıdır. Aşağıda hem inşaat devam etmesi için gerekli yetkiler hem de yetki verirken nelere dikkat edilmesini bulabilirsiniz.

Ev Sahipleri Vekaletname Verecek

İnşaat sürecinin alınması için ev sahiplerinin müteahhitte vekaletname vermesi gerekir. Bu vekaletnamenin kapsamı çok önemlidir. Müteahhitte yetki vermeden önce verilecek yetkilerin bir hukuk uzmanına danışılması oldukça faydalıdır.
Genellikle müteahhitte vekaletname vermeden önce kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılması gerekir. Sözleşme içerisinde inşaatın ne zaman başlayacağı ve ne zaman teslim edileceği gibi tarih detayları yer almalıdır. Böylelikle çıkarılacak vekaletname, sadece inşaat yıkım ve yapım sürecini kapsayabilir. Sınırlı süreyle verilmesinin amacı, ileride yaşanabilecek sorularda müteahhittin vekaletnameyi kötüye kullanmasını engellemektir.

İzinlerin Alınması için Yetki Verme

Yıkım ve yapım çalışmaları için belediyenin ilgili kurumlarından izin almak gerekir. Ev sahipleri, müteahhitte vekaletname verirken izinlerin alınması için gerekli yetkileri tanımlayabilir. Kat karşılığı yapılan sözleşmede, izinlerin müteahhit tarafından alınacağına da yer vermek gerekir. Böylelikle vekaletname çıkarılırken, yapılan bu sözleşemeye göre maddeler belirlenebilir.

 

İnşaatla İlgili Tüm İşler için Yetki Verme

Müteahhitte verilecek vekaletname, inşaatla ilgili tüm işleri de kapsamalıdır. Anlık verilmesi gereken kararların ev sahiplerine tek tek sorulması mümkün değildir. Bunun yerine müteahhit, tüm ev sahiplerinden vekaletname alır ve kararları onların yerine verir.
Daha sonra herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına, ev sahipleri olabilecek tüm durumlara karşı atılacak adımları sözleşmeye ekleyebilir. Genellikle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılırken kullanılacak malzemeden inşaat projesine kadar tüm detaylar yer alır.

Ev Sahiplerini Garanti Altına Alma

Müteahhitte yetki verirken birçok ev sahibi, haklarını koruyamama konusunda endişe edebilir. Doğru bir şekilde hazırlanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi, ev sahiplerinin haklarını korur. Bu sözleşme, olası bir anlaşmazlık durumunda ev sahiplerinin alacaklarını garanti altına alır. Noter huzurunda çıkarılacak vekaletname, ev sahiplerini koruma altına alan sözleşme uyarınca hazırlanabilir. Böylelikle binanın yıkım ve yapım işlerini üstlenecek olan müteahhit, sadece bu işlerle ilgili olan yetkilere sahip olur. Müteahhitte gereğinden fazla yetki vermemek için inşaat projesinin hazırlanması, detayların tüm ev sahipleriyle görüşülmesi ve ortak bir karar verilmesi gerekir.

Müteahhite Verilen Vekaletname İptal Edilebilir Mi?

Genellikle ev sahiplerinin müteahhitlere verdiği vekaletnameler on sene sınırına sahiptir. Bu aslında tüm vekaletnamelerde geçerlidir. Ancak ev sahipleri, müteahhitte sadece inşaat süresince geçerli vekaletname verebilir. Bu durumda vekaletnamede yazan süreden sonra belgenin bir geçerliliği kalmayacaktır. Aksi durumda ise vekaletname on yıl geçerliliğe sahip olur. Ev sahiplerinin müteahhitlere vekaletname verirken süreli vermesi daha avantajlı olacaktır.

İnşaata Başlanmazsa Müteahhitte Verilen Vekaletname İptal Edilebilir Mi?

Bazı durumlarda ev sahipleri ve müteahhit arasında dönüşüm projesine ait bir sözleşme imzalansa dahi proje başlamaz. Fakat bu durumda müteahhit genellikle ev sahiplerinden vekaletnameyi almış olur. Normalde vekaletname, belge üzerinde belirtilen süre boyunca ya da süre yoksa on yıl boyunca geçerli olur. Ancak inşaatın başlamaması ve anlaşılan tarihlerin geçmesi, ev sahiplerini mağdur edebilir. Bu gibi bir durumda müteahhitte noterde ihbar çekerek vekaletnamenin iptal edilmesini sağlamak mümkündür.