İnşaat sektörü ülkemizde son yıllarda yüksek oranda gelişim göstermeye başladı. Ancak inşaat projelerinin uzun soluklu olması, bazen bütçe hesaplamalarının doğru yapılmamasından kaynaklı bütçe tüketimi gibi bazen de projelerin, işinin ehli kişiler tarafından hayata geçirilmemesi, yarım kalan inşaat gibi büyük problemlere sebep olmaktadır. Bu durum da arsa sahipleri ve müteahhitler arasında birçok problemin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Tamamlanmayan inşaatlar, başlanmayan yıkım ve yapım çalışmaları, anlaşmada yer alan teslim sürelerine ve koşulları uyulmaması bu sorunlardan sadece bazılarıdır. Başlanmayan ya da yarım kalan inşaat durumunda arsa sahiplerinin mağdur olmasını engelleyen bazı adımlar bulunuyor.

Müteahhit inşaata başlamazsa ya da inşaatı yarım bırakırsa nasıl bir yol izlemek gerekir konusunu iki açıdan da ele alacağız.

İçindekiler

  1. Müteahhit İnşaata Başlamazsa Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?
  2. Müteahhit İnşaatı Yarım Bırakırsa Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

1.Müteahhit İnşaata Başlamazsa Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

Henüz inşaat ve yıkım işleri başlamadıysa, en hızlı ve etkili yöntem müteahhitle yapılan anlaşmanın feshedilmesi olacaktır. Böylelikle, dava sürecinden kaçınmak ve işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamak mümkün olur. 1 yıl içinde inşaata başlanmaz ise fesih hakkı doğacaktır.

İşin Başlatılması İçin Müteahhite İhtarda Bulunma

Yıkım işleri başladıysa veya tamamlandıysa ama inşaatı işi başlamazsa, arsa sahipleri müteahhite ihtarname gönderebilir. İhtarname, hukuki sürecin ilk adımını oluşturmaktadır. İhtarnamenin belirtmesi gereken noktalar ise anlaşmada belirtilen sürelere uyulmadığı, anlaşılan işlerin üstlenilmediği olabilir.

Dava Sürecini Başlatma

İhtarname çekildikten sonra herhangi bir ilerleme olmadıysa, arsa sahipleri müteahhiti dava edebilir. Genellikle yarım kalan inşaatlarla karşılaştırıldığında, henüz başlamamış inşaatların dava süreçleri daha kısa süreli olmakta.

 

müteahhit inşaata başlamazsa

2.Müteahhit İnşaatı Yarım Bırakırsa Nasıl Bir Yol İzlemek Gerekir?

Öncelikle, yarım kalan inşaat ya da çok yavaş ilerleyen inşaat projelerinde, arsa sahibi olarak inşaatın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinden inşaat seviye tespiti yaptırılmalıdır. Bu işlem yapı tesliminin sözleşmede yazan bitiş tarihinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin tespiti için gereklidir. İnşaat belirtilen tarihte bitmeyecek şekilde öngörülüyorsa, noterden çekilecek olan ihtarnameye bu rapor eklenerek sözleşme feshi sağlanabilir. Bu fesih işlemi için ise; yapının inşaatının belirli bir seviyede durmuş ve en az altı ay süreli faaliyet gösterilmiyor olması gereklidir.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde Dava Açma

İlk aşamada arsa sahipleri, inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi için müteahhite devredilen arsa paylarını almalıdır. Arsa paylarının geri alınması, sadece dava yoluyla sağlanabilir. Dava süreci, davacılara ve inşaatın tamamlanma durumunda göre değişiklik gösterebilir.

Dava sürecinde, inşaat ve inşaat sözleşmeleri konusunda uzman bilirkişi tayin edilir. Böylelikle, inşaatın başlayıp başlamadığı veya hangi aşamada olduğu belirlenir.

Müteahhitten Arsa Payı Satın Alan Kişiler

Eğer arsa sahibi olmayan kişiler, inşaat tamamlanmadan müteahhitten kat karşılığı tapu satın alırsa, bu kişiler için herhangi bir koruma sunulmaz. Yani, müteahhite devir yapan arsa sahipleri, dava açtıkları zaman daha sonra satın alma işlemini gerçekleştiren kişilerin arsa payı haklarının iptal edilmesini de ister. Alıcılar, müteahhit ile yaptıkları satış sözleşmesinde bu gibi bir riski kabul etmiş sayılır.

Müteahhitten Daire Satın Alan Kişiler

Müteahhitten daire satın alan kişilerin durumu müteahhitten arsa payı alan kişilerden farklıdır. Bu kişiler, arsa sahiplerine dava açma hakkına sahiptir. Çünkü bu kişiler, müteahhitin arsa sahiplerinden aldığı payın bir bölümüne sahip olur. Tapu almış olan kişiler, tapusuna denk düşen oranda arsa sahibine sebepsiz zenginleşme adı altında dava açabilir.

 

yarım kalan inşaat