Kuvvetlerin tesiri altında meydana gelen şekil değişikliği, kuvvetlerin etkisi kalktıktan sonra kaybolan, yani; eski şeklini alan elastik cisimlerin mekaniğine mukavemet denir.

Teknik alanda kullanılan malzemelerin çeşitli yüklere dayanması için gerekli hesap esaslarını inceler. Bir mühendisin vazifelerinden en mühimi elemanın (malzemenin) bütün kullanma şartlarını göz önüne alarak yapı ve makine elemanlarının boyutlarını hesaplamak olduğuna göre; bu boyutları hesaplarken iki şartı göz önünde tutmak zorundadır:

1)Mukavim olma şartı. Yani elemanın boyutlarını o şekilde tayin edecektir ki eleman kendisine tesir eden dış kuvvetlere mukavemet etsin. O halde bu şart elemanın kesitinin et kalınlığının fazla olmasına sebep olur.

2)Ekonomi şartı. Yani elemanın ucuza mal edilmesidir. Bu şartta elemanın et kalınlığının daha az olmasıyla daha az malzeme kullanılır. Mühendis bu iki zıt şartın en uygun çözümünü arar.

 

Mukavemet bilgisi matematikten ve malzeme bilgisinden çok yararlanır. Deneylere önem verir. Bazı kabuller neticesinde bulunan formüllerin deney sonuçlarına uygun olup olmadığına bakılır.

Sonuç olarak mukavemet cisimlerin (malzemenin) kesitlerinde meydana gelen iç kuvvetlerin elastik cisimlerin kesitlerinde nasıl dağıldıklarını, birim kesit alanına düşen kuvveti, yani gerilmeyi, elastik cisimlerin kuvvetler etkisi altında nasıl ve ne kadar şekil değiştirdiklerini (deformasyonlarını = uzama, kısalma, sehim, eğilme, burulma, burkulma) miktarını araştırır.

  • DIŞ KUVVET: Bir cisme diğer cisimler tarafından yapılan etkiye dış kuvvet denir.

1) Doğrudan doğruya belli olanlar (Kendi ağırlığı, üzerine yüklenmiş ağırlıklar, diğer kuvvetler)

2) İrtibatlardan gelenler (mesnet tepkileri). Cisimlerin diğer cisimlere bağlanmasından meydana gelen Döşemenin kirişe, kirişin kolona, kolonun temele, temelin zemine, balkonun döşemeye tepkisi.

 

  • İÇ KUVVET: Bir cismin iki parçasının birbirine yaptığı etkiye de iç kuvvet denir. Dış kuvvetlerin tesiri altındaki bir cisim şu zorlamalarla karşı karşıya kalmaktadır.

1) Normal kuvvet (çekme, basınç)

2) Kesme kuvveti

3) Eğilme momenti

4) Burulma momenti → Burkulma momenti

5) Döndürme momenti