Mücavir Alan Nedir?

Belediyenin hak sahibi olduğu izinleri verdiği bazı alanlar vardır. Devlet tarafından bu haklar belediyeye verilmiştir. Mücavir alan, bir belediyenin sınırları dışında kalmış ancak imar mevzuatı bakımından sorumluluğu belediyeye ait olan alanlardır. Bu alanlarda belediyeden izinsiz yapı ve tadilat işleri yapılamaz. İzinsiz yapı yapılması sonucu yıkıma kadar gidebilir. Tadilat işlerinde de çalışmayı durdurma hakkı yine belediye tarafından verilir.
Mücavir Alan Nasıl Belirlenir?
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45’inci maddesine göre; mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetler tarafından bakanlığa gönderilir. Bakanlık inceledikten sonra kabul edebilir, değiştirilmesini isteyebilir veya veto edebilir. Mücavir alanın sınırlarının belediye sınırıyla bitişik olması zorunluluğu yoktur. Belediyeye uzak olan köyler de mücavir alan içerisine girebilir. Mücavir alanın en önemli amacı, belediyenin genişleme alanı olarak görülmesi ve mücavir alanda plansız yapılaşmanın kontrol altına alınmasıdır.
Belediye Sınırı ile Mücavir Alan Arasında Ne Fark Vardır?
Belediye sınırları yasalarla belirlenir. Belediye; bu sınırlar içinde yaşayan insanların hizmetlerini gören yönetimdir. Seçimle gelen bir başkan ve belediye meclisi ile idari ve mali bakımdan belediye sınırı içindeki alandan sorumludur. Ancak belediyenin sınırları dışında bulunan mücavir alanlarda muhtar gibi tüzel bir kişilik vardır.
Yani, mücavir alanlar sadece imar mevzuatı bakımından belediyeye bağlıdır. İdari ve mali bakımdan belediyenin bir sorumluluğu yoktur.