Mimari Müellif Hakları Nelerdir?

İnşaat sektörü içerisinde mühendislik ve mimari işlemler bir arada yürür. Bu nedenle proje esnasında da mimarlar ve mühendisler bir arada çalışarak gerekli işlemleri ve hesaplamaları belirler, buna göre bir plan-proje ortaya çıkartılır. Proje kapsamında belirli ölçülere dikkat edilmesi ve projenin hayata geçirildiği sırada hata olmaması için bu süreç oldukça önemlidir. Mimari müellif hakları nelerdir sorusu da bu durumu kapsamaktadır. Mimari müellif hakları, proje sahibi olan bir mimar ya da birden fazla mimarın hayata geçirdiği bir eser üzerinde maddi ve manevi açıdan yer alan haklarını belirtmektedir. Bu noktada müellif kelimesini açıklamak gerekirse, ana uğraşlarını seçmiş olan ve yapıların proje çizimi, çizim ve hesaplama işlemlerini hazırlayan gerçek kişilere denilmektedir.
Mimari müellif hakları nelerdir konusunda belirli bir kanun çerçevesinde korunmaktadır. Bu kanun mimar haklarını en iyi şekilde gözetmekte ve gerekli olan hakları sağlamaktadır. Mimar müellif hakları için kanun bakıldığında:
• Yapılan bir eserin topluma arz edilmemesi ya da yayımlanma zamanını, tarzını eser sahibi belirlemektedir. Bütünü ya da belirli bir kısmı alenileşmiş olan ya da ana hatları herhangi bir şekilde topluma tanıtılmaktan bir bölgede yalnızca o eserin sahibi konuşabilir ve bilgi verebilir.
• Yapılacak olan eserin adı konusunda, eseri ya da eser sahibinin adı, ya da adsız olarak topluma sunmaya eser sahibi karar verir. Bu işlem eserlerin isimlerinin kopyalanmamasını sağlamak adına yapılan ve eser sahibini birinci dereceden korumak adına uygulanan bir işlemdir. Eser üzerinde eser sahibinin söz hakkı olup isim konusunda eser sahibi bir karar vermesi gerekmektedir.
• Mimari müellif hakları içerisinde eser sahibi olarak belirtilen mimarın izni olmadan eser üzerinde ya da eser sahibinin adına kısaltma, ekleme ya da değiştirme işlemleri yapılamaz. Tüm haklar eser sahibine aittir. Bu nedenle kanun ya da eser sahibinin izni ile işleyen bu süreçte herhangi bir kişi eser adını ya da eser sahibinin adını kısaltma, değiştirme gibi yönlere gidemez. Bu konuda kanunlar oldukça katı bir şekilde işlemektedir.