Mevcut Bina Değerlendirme Ve Riskli Bina Tespiti Nasıl Yapılmalıdır?

Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülkedir. Bu nedenle deprem, birçok konut ve iş yeri için ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. Özellikle de eski binaların olası bir depremde yıkılmaz riski oldukça yüksektir. Bu riski en aza indirmek için Kentsel Dönüşüm süreçleri uygulanmaya başladı.
İstanbul ile başlayan kentsel dönüşüm uygulamaları, deprem riskinin olduğu tüm illere yayıldı. Bu uygulamanın amacı, mevcut bina değerlendirmesi yaparak riskli binaları tespit etmektir. Daha sonra deprem açısından riskli olarak belirlenen binalar, yeni deprem yönetmeliklerine göre yeninden yapılmaktadır. Peki, mevcut binalar nasıl değerlendiriliyor? Riskli bina tespit süreçleri neleri kapsıyor?

Mevcut Binaların Depreme Karşı Dayanıklılığının Değerlendirilme Süreci Nasıldır?

Mevcut binaların depreme karşı dayanıklılığının değerlendirilmesinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kanunu uyarınca belirlenen esaslar ele alınıyor. Kanuna göre mevcut binaların değerlendirme süreci ikiye ayrılıyor. Değerlendirme, sekiz kata kadar olan betonarme ve yığma binalarla daha yüksek katlı binalar için ayrı değerlendirme koşulları sunuyor. Değerlendirme sonrasında riskli yapılar belirlenerek gerekli adımlar atılıyor. Bina riskli yapı kategorisinde ise yıkım işleri için gerekli izinler veriliyor. Böylece deprem açısından risk taşıyan bina, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamına alınıyor.

Riskli Yapılar Nasıl Belirlenir?

Riskli yapılar belirlenirken ilk olarak binaların yıkılma riski analiz ediliyor. Eğer bir binanın yıkılma riski teknik verilerle kanıtlanırsa, bu binaya riskli bina raporu veriliyor. Ayrıca teknik veriler, binanın deprem sırasında ağır hasar görme riskini de belirtebiliyor.
Riskli yapılar belirlenirken ilk olarak binanın yaşı dikkate alınıyor. Genellikle 2000 ve öncesinde yapılan binalar riskli bina kategorisinde yer alıyor. Ayrıca inşaat sırasında kullanılan beton da riskli yapı olup olmadığını belirliyor. Beton konusu ele alınırken hazır beton kullanılıp kullanılmadığı ve alınan örneklerin dayanımı inceleniyor. Hazır beton kullanılmadıysa ve alınan beton örneklerinin C10 ve altında bir dayanıma sahipse, bina riskli olarak sınıflandırılıyor.
Ayrıca, binanın alt katında rutubet işaretlerinin olması, paslanma ve kolon-kiriş çatlakları da binanın riskli yapı sınıfında yer alması için yeterlidir. Tadilat sırasında kolon veya kirişlerden herhangi biri kesildiyse, bina yine riskli olarak kabul ediliyor.

 

Riskli Yapı Rapor Tespiti Nasıl Yapılır?

Riskli yapının tespit edilmesi için riskli yapı raporunun alınması gerekiyor. Bu raporun alınması için çeşitli kurumlara başvurularda bulunulması gerekiyor. Başvuru yapılacak kurumlar arasında bakanlıklar, belediyeler ve il özel idareleri yer alıyor. Büyük şehir belediyelerine başvuru yapılabileceği gibi bakanlığın yetki ve lisans verdiği kurumlara da başvurular yapılabilir. Başvuru sonrasında yetkili kişiler gelerek mevcut binanın değerlendirmesini yapıyor.

Riskli Yapı Raporu Başvurusu Ücreti Nasıl Ödenir?

Riskli yapı başvurusu yapılırken, değerlendirme süreci için belirli bir ücret ödenmesi gerekir. Ödenecek ücret, binanın bazı özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ücretin bağlı olduğu özellikler arasında binanın büyüklüğü önemli bir rol oynar. Ücret genellikle inceleme sürecini yapacak olan kurum tarafından belirlenir.
Riskli yapı raporu başvuru ücreti, kat malikleri yani daire sahipleri tarafından ödenir. Ücret, binada daire sahibi olan kişiler arasında bölünür. Eğer bina kentsel dönüşüme girecekse ve herhangi bir müteahhit veya inşaat şirketiyle anlaşma yapıldıysa, bu ücret şirket veya müteahhit tarafından da ödenebilir.

Riskli Yapı Raporu Başvurusunda Neler Gereklidir?

Riskli yapı raporu başvurusu yapılırken ilgili kuruma çeşitli belgelerin sunulması gerekir. İlk olarak durum tespiti yapılmasını isteyen bir talep dilekçesi hazırlanır. Daha sonra başvuruyu yapanların kimlik fotokopileri sunulur. Eğer riskli yapı raporu başvuru müteahhit veya inşaat şirketi tarafından yapılacaksa, kat maliklerinin vekaletname çıkarması gerekir. Ayrıca tabu belgesinin bir örneğinin de başvuru sırasında sunulması gerekir.

Riskli Yapı Raporu Başvurusundan Sonra Ne Yapılır?

Mevcut bina değerlendirildikten sonra riskli yapı olarak sınıflandırılırsa, kentsel dönüşüm kapsamına alınır. Daha sonra binanın yıkılması için yıkım ruhsatı çıkarılır. Bu aşamadan sonra süreç, müteahhit veya inşaat şirketi tarafından yürütülür. Riskli yapı yıkım izninden sonra, yeni binanın inşa edilmesi için yapım izni alınır. Yeni bina yapılırken, güncel deprem mevzuat ve yönetmeliklerine göre projelendirme yapılır.
Projelendirme aşamasından sonra proje, ilgili kurumun onayına sunulur. Eğer herhangi bir sorun yoksa yapım izni verilir ve inşaat başlar. Eğer mevzuat ve yönetmelikle uyumsuzluk varsa, proje yeniden düzenlenir ve sunulur.