İnşaat projeleri baştan sonra denetim gerektiren kapsamlı projelerdir. İnşaat süreçlerine ek olarak projede yer alan mekanik, elektrik, tesisat projelerinin de dikkatli bir şekilde planlanması ve denetlenmesi gerekir. Bu projeler, tüm inşaat projesinin alt basamaklarını oluşturur ve başarılı bir süreç için gereklidir.
Mekanik, elektrik, tesisat projelerinin kontrolünü yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, inşaat yönetmelikleri tarafından belirlenen standartlardır. Ayrıca inşaatın teknik şartnamesi de projelerin uygulanması ve kontrolü açısından önem taşır. Genellikle kontrol üç aşamada yapılır. İmalat kontrolüyle başlayan sürek mekanik tesisat ve elektrik tesisat kontrolüyle devam eder.
İnşaat projesinde yapılan tüm kontroller, detaylı ve açık bir şekilde raporlanır. Hazırlanan rapor formları ve tutanakları, denetim için ilgili kurumlara sunulur. İlgili kurumlara ek olarak, raporlar ve tutanaklar saha ekibine de gönderilir. Bu süreçler, inşaat güvenliğinin sağlanması ve tüm işlerin yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi adına önemlidir.

İmalat Kontrolü

İmalat kontrolü aşamasında, inşaat ve kullanılan malzemelerle ilgili her türlü kontrol yapılır. İmalat kontrolü, en kapsayıcı kontrolüdür. Bu uygulama sırasında mekanik tesisat ve elektrik tesisatı kontrolü de yapılır. En genel anlamıyla imalat kontrolü, inşaat süresince kullanılan tüm malzemelerin ve süreçlerin denetlenmesine verilen isimdir.
İmalat kontrolü kapsamında hafriyat kotları denetlenir. Bu, sürecin ilk aşamasını oluşturur. Daha sonra zemin kontrolü gerçekleştirilir. Zemin kontrolü sırasında drenaj sistemleri de incelenir. Ayrıca istinat duvarının çizilen projeye uygun olup olmadığı da incelenir. İnşaat sırasında uygulanan taşıyıcı sistemler ve duvar mimari kontrol edilir.
Ayrıca inşaat sürecinde kullanılacak onlar tüm malzemeler kontrol edilir. Bu süreç boyunca kullanılacak demir malzemeye çekme deneyi uygulanır. Beton örnekleri alınır ve basınç dayanımı ölçülür. Diğer gerekli testler ve deneyler gerçekleştirilir. Daha sonra elektrik tesisatı ve mekanik tesisatla ilgili gerekli kontroller gerçekleştirilir.

Mekanik Projenin Kontrol Edilmesi

Mekanik projenin kontrolü, imalat kontrolünün bir alt aşamasıdır. Bu aşamada su tesisatı, havalandırma sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Bunlara ek olarak arıtma sistemleri ve asansör kontrolleri de yapılır.
Mekanik tesisat projesi kontrol edilirken, yangın tesisatı ile ilgili denetimler de yapılır. Ayrıca projenin doğal gaz tesisatı da incelenir. Eğer varsa güneş panelleriyle ilgili her türlü sistem de mekanik tesisat denetimi sürecinde gözden geçirilir. Tüm denetim süreci teknik şartnameye ve ilgili yönetmeliklere göre yapılır. Görülen eksiklikler ve sorunlar detaylı bir şekilde raporlanır ve ilgili birimlere iletilir.

Elektrik Projesinin Kontrol Edilmesi

Elektrik projesi denetimi kapsamında, binada yer alan tüm elektrik tesisatı kontrol edilir. Bu tesisat içerisinde kuvvetli akım, zayıf akım tesisatları, jeneratörler, koruma birimleri ve asansörler yer alır. Tüm elektrik tesisatının gerekli teknik şartnameye uygun olarak hazırlanması gerekir.
İnşaat projelerinde elektrik proje kontrolü yapılırken, kontrol formunda yer alan tüm maddeler ele alınır. İlk olarak projede uygulanacak olan elektrik projesinin ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığına dair kontroller gerçekleştirilir. Daha sonra proje ölçeklerinin uygun olup olmadığına bakılır. Ayrıca TS EN uyumu da kontrol edilen diğer noktalar arasında yer alır. Binalarda bulunan elektrik tesisatı, şalter ve sigorta sistemleriyle korunur ve bu sistemlerin doğru bir şekilde bağlandığı kontrol edilir.
Proje kapsamında elektrik elemanlarının yeri ve standartları incelenir. Daha sonra kuvvetli ve zayıf akımların aynı belge üzerinde gösterilip gösterilmediğine bakılır. Projenin elektrik renk kodları incelenir. Binada yer alan sayaç panoları, elektrik odaları ve elektrikle ilgili diğer bölümler kontrol edilir. Elektrik tesisatı kapsamında, binaya gelecek olan telefon hatları da ele alınır. İnşaat projesi hazırlanırken her türlü telefon bağlantısı, internet bağlantısı ve uydu bağlantısı ilgili yönetmelikler uyarınca yapılır.

İş Yeri Projelerinin Mekanik ve Elektrik Tesisatı Kontrolü Farklılık Gösterir Mi?

İş yeri projeleri, konut projeleriyle benzer kontrol mekanizmalarına sahiptir. Fakat iş yeri projeleri, özel yapıları nedeniyle bazı ek şartlara tabidir. Örneğin elektrik tesisi kontrolünde, aydınlatma konusuna hassasiyet gösterilir. Aydınlatma tesisatı yapılırken, iş yeri kazalarına neden olacak kamaşma durumu en aza indirilir. Bunun yanı sıra, iş yerlerinde kullanılacak özel makinalara ve elektrikli cihazlara uygun mekanik ve elektrik proje çizimi gerekebilir.