Malzeme dayanımlarının istatistik dağılımı göz önünde bulundurularak, hesaplarda kullanılacak “tasarım dayanımı” değerleri, Bölüm 3’de tanımlanan karakteristik malzeme dayanımı değerlerinin “malzeme katsayısı” diye adlandırılan 1,0 veya 1,0 den büyük katsayılarla bölünmesiyle elde edilir.

Taşıma gücü sınır durumu için beton ve çelik hesap dayanımları aşağıda verilmiştir.
Beton: fcd = fck /γmc
fctd = fctk /γmc
Çelik: fyd = fyk /γms

Yerinde dökülen betonlar için γmc = 1,5 alınacaktır. Bu katsayı, öndökümlü betonlar için 1,4 alınabilir.
Ancak betonda nitelik denetiminin gerektiği gibi yapılamadığı durumlarda, bu katsayı tasarımcının kararı ile 1,7 alınır. Donatı çeliğinin tüm sınıfları için γms=1,15 alınacaktır. Kullanılabilirlik sınır durumu için hesap yapılırken, gen ellikle malzeme katsayıları 1,0 alınmalıdır.