Taşınmaz devri (ferağ) işlemleri, bilindiği gibi ancak ve ancak tapu sicil müdürlüğünde, tapu kütüğüne yapılacak bir tescil ile mümkündür. Taşınmazlar, bağışlama ya da satış yoluyla devredilebilir. Keza, söz konusu devir işlemine konu oluşturan iş veya işlem her ne ise, sonuç olarak bir tapu devri gerçekleşir. Tapu devri, öncesinde bir taşınmaz satış sözleşmesi kurulması ile mümkün olabileceği gibi, bu sözleşme kurulmadan, tarafların direkt olarak tapu idaresine gelip tapu devri işlemi yapmasıyla da gerçekleşebilir. Önemle ifade etmek gerekir ki, Türk hukuku bu noktada babadan oğula geçecek olan tapular bakımından ayrı bir hüküm bulundurmaz. Yani, bir baba ve oğul arasındaki tapu devri işlemi ile birbirini hiç tanımayan iki taraf arasında yapılacak devir işlemi arasında hiçbir fark bulunmaz.

Malik sıfatlı bir baba, maliki olduğu bir taşınmazı, taşınmaz satış sözleşmesi akdetmek ve ardından tapu devrini gerçekleştirmek suretiyle yeni malik sıfatlı oğluna satabilir

Bunun dışında, baba oğluna sahip olduğu taşınmazı hibe etmek (bağışlamak) istemiş olabilir. Bu da pekala mümkündür. Bağış işlemi de taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesinde yapılır. Fakat hibe işlemleriyle tapu devrinde, tapu harcı taşınmaz değerinin binde 68,31 (2019 için) oranı üzerinden hesaplanır. Satışta ise, satış bedelinin binde 20,37’si (2019 için) üzerinden tapu harcı tahsil edilir. Bu hususa dikkat etmek gerekir.

Eğer bağış yapacaksa, bunu yazılı bir taşınmaz bağış taahhüdü kurmak ve ardından taşınmazın bağlı olduğu tapuda devir ve ferağ işlemlerini yapmakla gerçekleştirebileceği gibi, bu işlemlere hiç girişmeden direkt olarak tapuya giderek ferağı yapabilir. Elbette ki, tüm bu işlemlerin yapılabilmesi, tapu harcının ödenmesi ve gerekli evrakların temin edilmesi ile kabildir.

Babanın çocuğuna ev bağışlaması durumunda diğer kardeşler hak sahibi olurlar mı? Baba eğer yaşıyorsa taşınmaz devri için diğer çocukları bir hak talebinde bulunamazlar. Ancak, babanın vefatından sonra muvazaa sebep gösterilerek, tapu iptali ve tescil davası ya da tenkis davalarını açma hakkı doğar.

Satış ve hibe işleminde istenen evraklar hemen hemen aynı olmakla birlikte; satış işlemleri için; tapunun aslı ya da fotokopisi, nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi,  6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf, belediyeden rayiç bedel ve vergi borcu yoktur yazısı gerekmektedir. Hibe işleminde talep edilen belgeler ise; hibe edilen taşınmazın tapu senedi, 6 içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf, Belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ve tarafların nüfus cüzdanının aslı gereklidir.