Proje bitişik nizamsa, hafriyat alınmadan önce komşu binayı sağlama almak için yerinde temel oluşturulur. Projenin sınırlarında fore kazık yada mini kazık çalışması mümkün değilse kuyu temel çalışması gerekir.
Kuyu temel perdeleri, taşıyıcı perde olarak kullanılabilir.
Kuyu temel kazılırken, taş vb. şeyler yoksa kazma ve kürekle, taş varsa havalı kırıcılarlar yapılır.
Yer altı suyu olması durumunda çalışma alanı içinde bir su çukuru sürekli derinde tutulur.
Kuyu temel yapılırken cepheden sırasıyla gidilerek yapılmaz. Örneğin: 15 m uzunluğunda bir cephe var. 3 m*1,5 m uzunluğunda temelden 5 tane yapılacak ve 15 m tamamlanacak. Bu yapılırken önce 1,3,5 kuyularını kazarız sonra 2,4’ü kazıp tamamlarız. Sırasıyla 1,2,3,4,5 diye gitmeyiz. Kuyu temel ebatları genelde: 3*2,5 – 3*2 – 3*1,75 – 3*1,5 m olur.

Kuyu temelde su yalıtımı: Kuyu temel, su izolasyonu açısından en sıkıntılı temel ve perde tipidir. Kuyu temelde tek taraflı kalıplar kullanılır. Kazdıkça perde betonları atılır. En alta inildiğinde radye temel dökülür. Bir bakıma tersten yapılır. Normalde önce radye sonra perde dökülürken, kuyu temelde önce perdeler sonra radye dökülür. Bu işlemler sırasında en sıkıntılı kısım, perdelerin kalıplarının çakılmasıdır. Tek taraflı kalıp oluşturulur ve beton döküldüğünde bu kalıbın patlamaması için kütükler, tomruklar toprak içine çakılır ve kalıplar tutturulur. Sonuçta perde kalıpları açıldığında karşımıza bol soğuk derzli bir betonarme perde çıkar. Her tarafta su köprüleri vardır. Perde, parça parça döküldüğü için soğuk derzler oluşmuştur. Tek taraflı kalıp oluşturulduğu için su izolasyonu mecburen içten yapılacak. Perde betonlarının içinde bol miktarda segregasyon olur.

Kutu temel sistemlerinde düşülen en büyük yanılgı, kalın bir sıva veya mantolama ile veya tuğla duvar örümü ile perdelerden gelecek suyu keseceklerine inanmalarıdır. Bu hayal görmekten başka bir şey değildir. Kuyu temeldeki su köprüleri tek tek doldurulmalı ve daha sonra betonarme perdeler içinde suya doğru ilerleyip tüm kılcal çatlaklarda kristal üretebilecek doğru bir kristalize su izolasyon malzemesi ile yalıtılmalıdır.

Diğer bir yanılgı ise kuyu temel içinde drenaj sistemi kurmaya çalışmaktır. Suyun içeriye sızıp akmasından sonra, kenarda açılan kanallarda bu su toplanıp köşede bir yerde açılan kuyuya su yönlendirilir. Şamandıra sistemli bir dalgıç pompa ile bu kuyu zaman zaman boşaltılarak sorun çözülür. Ama sistem mantıken baştan hatalıdır. Çünkü öncelikle betonarma içinde suyun olmasını kabul ediyoruz ki bu demirin korozyona uğramasına sebep olur. Sürekli nemli bir ortam oluşur. Kanalın önüne tuğla duvar örerek görüntüyü kurtarmaya çalışırken bodrumdan alan kaybı oluşur. Sürekli çalışan bir pompa sistemiyle masraflar artar. Çözümü kristalize su izolasyon malzemesi kullanarak betonarme içinde kristal üretmek ve betonarmenin içini kurutmak. Bu sayede, drenajla, pompayla, kanalla uğraşmaya gerek de kalmaz.