KURANGLEZ NEDİR?

Bina ve yapıların farklı etmenleri bulunmaktadır. Tüm bu etmenler bina yapısı için önemlidir. Kuranglez de bu yapılar için önemli bir etmendir. “Kuranglez nedir?” denildiğinde ise, bina ve yapıların toprak altında kalmış olan bodrum katlarına doğal yöntemler ile ışık ve havalandırma ihtiyacı sağlanması amacıyla yapılan bir sistemdir. Bu sistem genel olarak binanın hemen dış alanında yapılır ve demir ızgaralar ya da cam sistemler ile ışıklık bölgesi sağlanır. Işık bacası olarak da adlandırılabilen bu sistem, bodrum katları için önemlidir. “Kuranglez nedir?” sorusuna bakıldığında önemi oldukça iyi bir şekilde görülmektedir.
Kuranglez, planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilmiş olan bir tanımdır. Kuranglez nedir sorusuna imar yönetmeliği kapsamında bir cevap verilmesi gerekirse;
“Parsel sınırları içerisinde kalmak ve binaya bitişik şekilde yapılması şartı ile binaların tabii zemini altında kalan bölgelere doğal ışık ve havalandırma sağlaması amacıyla en az 0,80 metre en fazla 1,20 metre genişlikte olabilen ve binanın hiçbir cephesinde tesis edilmeyen, boyu yapılan pencerenin genişliğini 0,50 metreden fazla geçmeyen, derinliği 2 metre olan, giriş-çıkış amacı taşımayan ancak yol cephesi dışında kaçış amacıyla çıkış düzenlenebilen ışıklık yapısıdır.”

Olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre tüm ölçü birimleri ve yapısı anlatılmıştır. Bu kapsamda Kuranglez nedir sorusu ve yapımı sırasında planlı alanlar imar yönetmeliğine bakılması oldukça önemlidir. Aynı zamanda kuranglez için belirli detaylar da söz konusudur. Bu detaylar;
• Kuranglez nedir denildiğinde ilk söylenen ışıklık kelimesine karşılık olarak, kuranglez sürekli olarak binanın etrafında devam ettirilemez. Bodrum katına göre pencerelerin bulunduğu bölümlere, projedeki detaylara göre inşa edilir
• Binanın üzerinde kurulduğu parsel sınırları içerisinde olması ve binaya bitişik yapılması zorunludur
• Kuranglez bodrum katlara herhangi bir giriş çıkışta kullanılamaz
• Kuranglez nedir denildiğinde bir diğer önemli detayı ise taşkın, sel ve su baskını gibi doğal afetlere karşı gerekli önlemlerin alınmasında ve drenaj işlemlerinin yapılmasında önem arz eden bir etmendir
• Kuranglez sistemi statik bir biçimde binaya bağlı değildir