Yapıların zemin ile temel arasında belirli bir fark bulunmaktadır. Bu farka inşaat sektörü içerisinde kot farkı denilmektedir. Kot farkı kendi içerisinde farklı terimlere ayrılmaktadır. Ayrılan bu terimlerin tamamı binanın yapısını anlatmak üzere ortaya çıkarılan terimlerden biridir. Yapının tam anlamıyla tanımlanması ve gerekli ölçümlerin yapılması için kot kesit nedir bilinmesi gerekmektedir. Kot kesit, planlanmış olan bir zemin üzerine yapılacak olan bir yapının yol ya da belirlenmiş bir alan içerisinde zemin kotlarının alınarak yapılacak olan yapının subasman kotunun yani diğer bir deyiş ile yükseklik durumunun belirlenmesidir. Bu nedenle kot kesit nedir sorusunun tam olarak cevabı iyi bir şekilde bilinmeli ve yapı için uygun bir şekilde uygulanmalıdır. Kot kesit nedir ne nereden alınır sorusu da oldukça önemlidir.
Kot Kesit Nereden Alınır?
İnşaat yapılması düşünülen alan için belirli belgelerin alınması gerekmektedir. Bu belgeler genel olarak izinler ve diğer arazi yapısını anlatan belgelerdir. Bu nedenle yapı için kot kesit belgesi de alınmalıdır. Kot kesit nedir ve nereden alınır sorusuna gelindiğinde ise, kot kesit arazinin bağlı olduğu belediyelerden alınması gerekmektedir. Arazinin bağlı olduğu belediyeye göre kot kesit için istenen evraklar değişiklik gösterebilir. Ancak belirlenen bazı belgeler her zaman kesin olarak istenen belgeler arasında yer almaktadır.

Kot Kesit İçin İstenen Belgeler Nelerdir?
Arazinin bağlı olunduğu belediye bir kot kesit için farklı belgeler ister. Bu belgeler için ilk olarak belediye ile görüşülmeli ve belediyenin istediği belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Kot kesit için istenen bu belgeler;
• Arazi tapusu
• Arazinin imar durumu
• Röperli kroki
• Harita örneği (çap)
• Aplikasyon
• Dilekçe
• Eğer başvuran arsa sahibi değilse vekâletname
Belgelerin eksiksiz bir şekilde yapılmasıyla birlikte kot kesit alınması için herhangi bir engel kalmayacaktır. Kot kesit nedir sorusuna tekrar gelindiğinde ise, kot kesit alınması için istenilen belgelerde dilekçenin direkt olarak bağlı olunan belediyeye hitap edilmesi gerekmektedir. Bu durum dilekçe için ve kor kesit alınması için önemlidir.