KONSORSİYUM NEDİR?

İş dünyası farklı terimleri ve farklı ortaklıkları bir arada bulundurmaktadır. İş dünyasının bu farklılıkları ile günümüzdeki ekonomik düzen ve yapısallaşma kurulmaktadır. Bu terimlerden biri olan konsorsiyum da oldukça dikkat çekmektedir. Peki, konsorsiyum nedir? Konsorsiyum, iki ya da daha fazla kuruluşun bir arada bulunduğu hukuk ve ekonomik açıdan bağımsızlıklarını yitirmeden, belirli bir amaç üzerine kurulmuş geçici iş birliklerine denilmektedir. Bu durum iş ortaklığı gibi düşülmemesi gerekmektedir. Bu nedenle karşılıklı talepler ve beklentiler artmadan ve süreklilik sağlamadan karşılıklı devam etmesi gerekmektedir.
Konsorsiyum nedir denildiğinde bir iş ortaklığı olarak anlatılmaması gereken bir konudur. İş ortaklığı ve konsorsiyum arasında belirli farklar olmasıyla birlikte yapılan iş için herhangi bir devamlılık söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle konsorsiyum adi ortaklık kapsamında birleşme gerçekleştirilmektedir. Kuruluşlar arasında imzalanan sözleşme yalnızca ana hedefe uygun bir şekilde yapılmaktadır. Bir kapsamda da konsorsiyum yüksek maliyet içeren ve farklı uzmanlık alanları gerektiren durumlar için oluşturulmaktadır.
Konsorsiyum Olma Şartları Nelerdir?
İş dünyası içerisinde her alanda olduğu gibi konsorsiyum için de belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;
• Birden fazla tüzel ya da gerçek kişiler tarafından kurulmalıdır.
• Konsorsiyum üyeleri iş kapsamında hak ve sorumluluklarını ayırmalı ve işin kendi uzmanlık alanı olan kısımlarını yapmak için ortaklık kurarlar.
• İhale aşaması sırasında ortak girişimden kurumların kendi aralarında konsorsiyum yaptıklarını gösteren bir anlaşma istenmektedir.
• Konsorsiyum anlaşmaları için ortak olarak koordinatör belirlenir.
• Konsorsiyumların teklif verme konusundaki hakları ihale dokümanı içerisinde belirtilir.

 

 

 

Konsorsiyum Olma Şartları Nelerdir?
İş dünyası içerisinde her alanda olduğu gibi konsorsiyum için de belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar;
• Birden fazla tüzel ya da gerçek kişiler tarafından kurulmalıdır.
• Konsorsiyum üyeleri iş kapsamında hak ve sorumluluklarını ayırmalı ve işin kendi uzmanlık alanı olan kısımlarını yapmak için ortaklık kurarlar.
• İhale aşaması sırasında ortak girişimden kurumların kendi aralarında konsorsiyum yaptıklarını gösteren bir anlaşma istenmektedir.
• Konsorsiyum anlaşmaları için ortak olarak koordinatör belirlenir.
• Konsorsiyumların teklif verme konusundaki hakları ihale dokümanı içerisinde belirtilir.
Konsorsiyum ve İş Ortaklığı Farkları
İş ortaklığı belirli bir amaca hizmet eden iki firmanın bu amaçta daha iyi bir iş ortaya koymaları ve bu işi birlikte yürütmeleri amacıyla kurulan süreklilik arz eden bir durumdur. Ancak konsorsiyum iki veya daha fazla kurumun bir araya yalnızca bir iş için gelmeleri üzerinde yapılan bir durumdur. İş ortakları işi kapsamındaki hak ve sorumluluklarını işin tamamında gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ancak konsorsiyum üyeleri yalnızca işin kendi kısmını yapmaları üzerine hak ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. İşin süreklilik arz etmesi iş ortakları için olması gereken bir durumdur.