İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ? Ücretsiz Dene
09 Eki

Konsolidasyon Katsayısı Hesabı Nasıl Yapılır?

EĞİTİM

KONSOLİDASYON KATSAYISI HESABI NASIL YAPILIR?

Konsolidasyon olarak bahsedilen terim, devamlı olarak bir basıncın etkisinde kalmış suya doymuş olan bir zeminin sıkışması durumuna verilen isimdir. Bu terim genellikle kompaksiyon terimi ile karıştırılır. İki terim arasındaki temel fark ise, faz diyagramlarının farklı bir şekilde yer alması kaynaklıdır. Kompaksiyon işleminde boşluk hacmini azaltarak yoğunluğu artırmak ve havanın çıkışını sağlamaktır. Konsolidasyon da ise zaman faktörünü içeren ve boşluk içerisindeki suyu bir yük altından dışarı atılmasıdır. Bu noktada karıştırılan terimler de biri su diğeri hava çıkışını sağlar.

konsolidasyon

Zemin içerisindeki su yapıya zarar verir. Olası bir doğal afet durumlarında özellikle deprem gibi bir doğal afette zeminde yer alan su binayı dayanıksız hale getirir. Bu nedenle bu suyun yapı içerisinden dışarı atılması gereklidir. Bir yük altından dışarı atılan suya engel olmak konsolidasyona maruz kalmamak için ince taneli topraklarda kil ve silt kullanılır. İri taneli yapılarda kum ve çakıl kullanılır. Bu taneli yapılarda konsolidasyona maruz kalabilir. Doygun killerin kullanıldığı yapılarda konsolidasyona maruz kalır ancak konsolidasyon süreci oldukça yavaş işler.

İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Konsolidasyon Katsayı Hesabı

konsolidasyon

Konsolidasyon katsayısının hesabını bir miktar zorluk içerebilir. Bu nokta da bu katsayının hesabının işi bilen kişiler tarafından yapılması herhangi bir soruna neden olmaması anlamında önemlidir. Konsolidasyon katsayısı için;
Oturma-log(t) grafiği çizilir ve bu grafikte çizim tamamlandıktan sonra:
 Çizilen eğrinin bir doğruya en yakın olduğu bölgede bir teğet, eğrinin sağ ayak kısmına diğer teğet çizilir ve iki doğrunun kesiştiği noktalarda birincil konsolidasyonun tamamlanmış olduğu R100 noktası işaretlenir.
 R0 %0 konsolidasyon noktasıdır. R0 noktasını bulmak için t1 ve t2 noktaları seçilir.
t1= 4 x t2
 Bu işlem sonrasında U=0 ve U=100 noktalarına karşılık gelen zamanlar bulunduktan sonra, U=50 noktasını bulmak için düşey uzaklıklar ikiye bölünerek işaretlenir.
Cv= 0,197 x H / t50

Konsolidasyon Teorisi

Teori olarak tanımlanan bu terim inşaat sektöründe önemli bir yere sahiptir. Konsolidasyon teorisi içerisinde toprak yapısının konsolidasyon süreci içerisindeki davranışı ve konsolidasyon işleminden kaynaklanmış olan oturmaların büyüklükleri ve hızları hakkında bilgiye sahip olunmasını sağlar. Bu teori içerisinde birtakım varsayımlar da bulunmaktadır. Bu varsayımlar, zemin suyunun doygun olması, drenajın düşey yönde olması ve zeminin yatay yönde genişlemediği gibi varsayımlardır. Varsayım olarak söylenenler de zemin oturmaları gibi konulara en büyük örnek Pisa Kulesidir. Bu kulenin yapımı sonrası zemin oturmalarında ortaya çıkan hata nedeniyle bir süre sonra eğri bir görünüm almıştır.
Konsolidasyon işlemi yapılar için aslında bir sağlamlaştırma işlemidir. Bu işlemin yapılması zeminin en iyi şekilde yapılması ve uzun ömürlü bir sağlamlığa sahip olması anlamına gelmektedir. Konsolidasyon süreci zor gibi gözükse de aslında yapılması gereken bir işlemdir.

Komple Ev Tadilatın… 09/10/2018 Komple Ev Tadilatının Kapsaması Gereken Unsurlar Nelerdir? Kredi Geri Ödememe Riskleri ve Çözümleri Kredi Geri Ödememe R… 09/10/2018