İnşaat Hesabı

Kira Sözleşmesi İle İntifa Sözleşmesinin Farkları Nelerdir?

 

KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İNTİFA SÖZLEŞMESİNİN FARKLARI NELERDİR?

Kira sözleşmesi ile intifa sözleşmesinin arasındaki en temel ayrım, bu iki sözleşmenin hukuki anlamda farklı nitelikte haklar doğuruyor olmasıdır. Kira sözleşmesi ile intifa hakkı sözleşmesi, hukuksal bakımdan bambaşka neticeler doğuran, pratik anlamda da ciddi farklılıklar taşıyan iki farklı sözleşme olsa da aslında tek bir amaca hizmet eder: Sözleşmenin konusu olan şey her ne ise, o şeyin sorunsuzca kullanılması için bir “yetki” doğurur. Şimdi, bu iki sözleşmeyi ayrı ayrı irdeleyelim:
1) Kira Sözleşmesi Nedir?
Kira sözleşmesi, “kiraya veren” taraf ile “kiracı” taraf arasında kurulan ve sonuç olarak iki tarafa farklı yükümlülükler yükleyen bir BORÇ DOĞURUCU sözleşmedir. “Kira sözleşmesi, her iki tarafa borç yüklemektedir” ifadesinden maksat, kiraya verenin kiralanan şeyi kiracıya teslim etmekle borçlanması; kiracının ise bunun karşılığında bir “kira bedeli” ödemekle yükümlenmesidir.
Kira sözleşmesi, yalnızca TARAFLARI için bir sonuç doğurur. Mesela, kiraya veren, sözleşmeden doğan borcuna aykırı davranarak kiralananı teslim etmekte gecikirse, kiracı bu gecikme için ancak ve ancak kiraya verene karşı dava açabilir. Başka kimseye dava açamaz. Zira kira sözleşmesi, NİSBİ HAK dediğimiz, yalnızca belirli kişilere karşı ileri sürülebilen bir hak doğurur. Fakat aşağıda göreceğimiz üzere intifa hakkında böyle bir durum yoktur, intifa hakkı herkese karşı ileri sürülebilen bir “ayni” haktır. Ayni hak, her ne üzerinde kurulmuşsa, o şey üzerinde tam hakimiyet yetkisi tanır.

2) İntifa Hakkı Sözleşmesi Nedir?
İntifa hakkı, mülkiyet hakkına çok benzemektedir. Bu hak, sahibine, intifa hakkının konusu olan şey hakkında KULLANMA ve YARARLANMA yetkisi sağlar. Bir eşya ya da bir taşınmaz (gayrimenkul) üzerinde intifa hakkı bulunan kimse, o eşyayı tıpkı bir malik gibi (eşyaya zarar verme hakkı bulunmaksızın) kullanır. Bu hakkı öyle korunmaktadır ki, herhangi bir müdahale meydana geldiğinde, o müdahaleyi yapan her kim ise, intifa hakkı sahibi bu müdahalenin derhal engellenmesini dava edebilir.
İntifa hakkı, bir tür ayni haktır. Eğer bir taşınmaz üzerinde kurulacaksa, TAPUYA TESCİL EDİLMESİ ŞARTTIR.
İntifa ile kira arasındaki temel fark, kira sözleşmesinin yalnızca belirli kişilere karşı ileri sürülmesi mümkün olan, kiracı açısından bir “nisbi hak” doğurması, intifa hakkı sözleşmesinin ise bu hakkın sahibine tıpkı malik gibi yetkiler sağlaması ve herkese karşı ileri sürülebilen “mutlak hak” doğurmasıdır. Eğer bir taşınmaz üzerinde intifa hakkı kurulacaksa, bunun tapu kütüğüne tescil edilmesi gerekir. Taşınmazlar üzerinde kurulacak bir kira sözleşmesi için böyle bir zorunluluk yoktur.
Önemle belirtelim ki, intifa hakkı, sahibine çok geniş yetkiler tanımaktadır. Kira sözleşmesindeki kiracının, intifa hakkı sahibi kadar geniş hakları bulunmaz. O sebeple, intifa hakkı demek mülkiyet hakkına çok benzer bir hak demektir.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by
blank