Kira gelir vergisi dönemsel olarak her sene alınan bir vergi türüdür. Konutun bağlı olduğu bölgeye, konutun durumuna göre çeşitli miktarlarda ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kira gelir vergisi kapsamında belirli hesaplama işlemleri bulunmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan kanunlara göre, 2020 yılı itibari ile 6 bin 600 TL tutarından yüksek gelir elde eden kişilerin kira vergisi ödemesi gerekmektedir. Bu ödeme şekli senede iki defa olmak üzere taksitlendirilerek tahsil edilmektedir. Hesaplama konusunda da belirli hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlere bağlı kalarak sizler de kira gelir verginizi önceden hesaplayabilir ve işlem sırasında ona göre bir ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

İçindekiler

  1. Nasıl Hesaplanır?
  2. Nasıl Ödenir?

1.Nasıl Hesaplanır?

Kira gelir vergisi hesaplama konusunda çeşitli araçlar bulunmaktadır. Ancak bu hesaplama araçları sizlere otomatik olarak bir sonuç çıkartır. Hesaplama işleminde nelerin katıldığı neye bağlı olarak hesaplama işlemi yapıldığı gözlemlenmez. Bu nedenle kira gelir vergisi nasıl hesaplanır konusunda hesaplama içerisine neleri dâhil etmeniz gerektiğini ve nasıl hesaplandığını bilmeniz önemlidir.

Hesaplama sistemi içerisinde gerçek gider ve götürü gider kapsamında yer alan işlemlerde, gerçek gider için fatura kapsamında sunulan giderler kira gelirinden düşürülür. Götürü gider sisteminde ise kira geliri üzerinden 15 standart gider düşürülür. Bu iki yöntemden birisinin seçilmesi önemlidir.

Kiraya verilen gayrimenkul türüne göre hesaplama yapılmaktadır.

Gelir durumuna göre belirli oranlarda hesaplamalar yapılır. Bu oranlar;

  • 22 bin TL’ye kadar olan yüzde %15
  • 22bin 49bin arası %20 (İlk 22 binlik kısmı için 3,300 TL olarak alınırken kalan kısmın %20si)
  • 49bin 120 bin arası %27 (İlk 49 binlik kısmı için 8,700 TL olarak alınırken kalan kısmın %27’si)
  • 120 bin 600 bin arası %35 (İlk 120 binlik kısmı için 27.870 TL olarak alınırken kalan kısmın %35’i)
  • 600 binden fazlası %35 (İlk 600 binlik kısmı için 195.870 TL olarak alınırken kalan kısmın %40’ı)

Tüm bu oransal ve sistemsel işler sonucunda kira gelir vergisi nasıl hesaplanır konusunda yeterli bilgi sahibi olunmaktadır.

Örneklendirmek gerekirse;

Konut kira geliriniz 2020 yılında toplam 20.000 TL olsun. Bu daireye 200 TL ye deprem sigortası, 500 TL bakım gideri, 600 TL de elektrik harcanmış olsun. Vergiye tabi olacak kısım için önce toplam kira gelirinden istisna tutarı ve harcama tutarları çıkarılır. Sonra kalan tutar hangi vergi dilimine giriyorsa vergi dilimi oranında vergi ödenir. Yani;

Toplam kira geliri: 20.000 TL,

Toplam harcamalar ve istisna tutarı toplamı: 6600 + 200 + 500 + 600 = 7.900,00 TL

Vergiye tabi olacak kısım: 12.100 TL.

Birinci vergi dilimi yani %15’e göre ödenecek kira vergisi: 17.100 x %15 = 1.815 TL’dir.

2.Nasıl Ödenir?

Kira beyannamesinde bulunmak için ikametgahın bağlı bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek yapabilirsiniz. Ayrıca online olarak işlem gerçekleştirmek isterseniz de www.gib.gov.tr adresinden rahatlıkla beyanname verebilirsiniz.