KESON TEMEL NEDİR?

Zemin yapıları alt bölmelerinde su barındırırlar. Su bulunması zamanla bina yapısına ve temeline zarar verebilecek bir etmendir. Bu nedenle su bulunmasına karşı önlemler alınması gerekmektedir. İnşaat sektöründe bu işlemler için keson temel kullanılır. Keson temeller köprü, rıhtım gibi kalıcı yapılarda yapının sudan zarar görmemesi için kullanılan temel sistemidir. Keson kelmesi ingilizce’de ki ”Caisson” kelimesinden gelir bu kelimenin kökü ise Latince ”Capsa” yani kasa, kutu anlamındadır. Keson temel, genel olarak köprü ayak temelli içerisinde tercih edilmektedir. Bu işlemde zemin yapısı sulu olsa dahi zeminin nasıl olduğu ve zeminin çeşidi önem arz eden durumlardan biridir. Türkiyede yapılan Osmangazi köprüsünde de bu keson temel uygulaması kullanılmıştır.

Keson Temel Çeşitleri
Keson temel genel yapı itibari ile sandık ya da kasa anlamına gelmektedir. Zayıf yapılı, zemin yapıda su oluşması ya da gevşemiş bir yapı oluşumu keson temel kullanımını gerektirmektedir. Keson temel beton, çelik ya da ahşaptan yapılmaktadır. Genel olarak kazık temellerin uygulanamayacağı alanlarda ya da yetersiz kalması durumunda kullanılmaktadır. Keson temel çeşitleri bu noktada üçe ayrılmaktadır. Genel olarak kullanılan bölgelere göre keson temel çeşitleri farklılık gösterir. Bu keson temel çeşitleri;
• Açık keson,
• Pnömatik keson
• Yüzen keson
Basınç alanlarında ya da kuyu gibi alanlarda, liman alanlarında farklı tipte keson temeller kullanılmaktadır. Bu keson temellerin basınca dayanıklılığı oldukça önemlidir. Suya karşı ekstra bir dayanıklılık gerektiren keson temel yapısı, basınç oranına göre oluşturulur.

 

 

Keson Temel Hazırlanması
Rıhtım, liman gibi alanlar su bulunan alanlar arasında yer almaktadır. Bu alanlar kapsamında zeminin su içermesi ve zemin yapısının suya bağlı olarak kendine bir dayanak bulamaması oldukça muhtemeldir. Bu noktada “keson temel nedir?” sorusuyla birlikte kullanımı da gelmektedir. Su zeminlerinde kullanılan keson temel, betonarme temel yapımı olmadığı durumlarda kullanılmaktadır. Genel olarak keson temel yapısı içi boş, dikdörtgen ya da kare biçiminde hazırlanır ve büyük vinçler yardımıyla suyun derin noktalarına indirilir. Birbiri içerisinde geçirilen keson temel yapıları arasında kum ya da çakıl koyularak ağırlığı tartılmaktadır. Ağırlık oranına göre keson temel arasındaki kum ve çakıl kullanımı oranı artacak ya da azalacak şekilde hiçbir boşluk kalmayacak şekilde ayarlanmaktadır.