Kesin Kabul Nedir? Kesin Kabul Nasıl Yapılır?

Yapım işlerinde tüm projenin belirli kurallara ve belirli makamlara uyması gerekmektedir. Projeler bu nedenle çeşitli düzenlemelerden ve kontrollerden geçirilerek oluşturulur. Kesin kabul nedir sorusuna bakıldığında ise, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmış olduğunu ve kullanımında herhangi bir olumsuz durum teşkil etmediğini ifade etmektedir. Bu durum sözleşme içerisinde geçecek şekilde belirtilmektedir.
Yapım işlerinde bulunan fen ve sanat kuralları, yapının doğru oluşturulması, temel işlemleri, kullanılan malzeme ve yapımının doğru bir süreçle ilerlemesi sürecine dayanır. Fen ve sanat kurallarına aykırı olan bir yapı içerisinde yaşam sürdürmek olumlu bir durum olmaması nedeniyle, kesin kabul işlemi uygulanır. Kesin kabul nedir denildiğinde, yapı yer alan yüklenici firma ve alt yüklenici firmaların sorumluğu olduğu bir durumdur. Fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmayan bir yapıda, hileli malzeme kullanılması ve yapının sağlamlığının istenen kriterlerde olmaması gibi durumlarda oluşan zararlardan yüklenici ve alt yüklenici firma sorumludur.
Kesin Kabul Nasıl Yapılır?
Kesin kabul nedir? Kesin kabul nasıl yapılır? Bir inşaat firması için önemli sorulardır. Kesin kabule onay verilmeyen bir yapıda oluşabilecek zarardan yüklenici firma sorumlu olsa da inşaat firması da bu konuda zarara uğrayacaktır. Peki, kesin kabul için her duruma uyan yapının kesin kabulü nasıl yapılır?
Kesin kabul için öngörülen bir süre bulunmaktadır. Bu sürenin tamamlanması halinde yüklenici firma işin kesin kabul işlemlerinin başlaması için yazılı bir şekilde başvuru yapması gerekir. Yüklenici tarafından süre dolmuş olsa da başvuru yapılmazsa müracaat işlemlerini re ’sen başlatmak mümkündür. Yüklenici tarafından yapılmayan başvurularda kesin kabul için belirtilen tarihler de yapı denetim görevlileri iş yeri incelemesi için gelerek tutanak tutulmaktadır. Yüklenici firmaya tebligat yapılmasına rağmen vekili ya da kendisi gelmez ise inceleme tek taraflı yapılmaktadır. İncelemeler de engel bir durum çıkmazsa kesin kabul belgesi alınır.
Kesin kabul nasıl yapılır sorusunda kesin kabule engel durumlarda bulunur. Engel oluşturacak herhangi bir durumda, kabulü engelleyen kusur ve yapı eksiklikleri tutanakta tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaz. Kesin kabul kusur ve eksikliklerin giderilmesi için belirli bir süre verilmektedir.