KERPİÇ NEDİR?

Geçmişten günümüze gelen bir yapısal geleneklerden birisi de kerpiçtir. Anadolu’da eskiden sıkça kullanılmakta olan kerpiç ev tasarımları, günümüzde de betonun yerini almaya başlamaktadır.“Kerpiç nedir?” Denildiğinde ise toprak yapısının saman ve su ile karıştırılmasının ardından tahta kalıplara dökülüp, güneşte kurutulmaya bırakılması sonucunda eski tip tuğla yapısına kerpiç denilmektedir. Eski dönemlerde sıkça kullanılan bu yöntem, günümüze yavaş yavaş geri gelmesiyle birlikte günümüzde de yaygınlaşmaya başladı. Daha sağlam olması nedeniyle de tercih edilmesi oldukça muhtemel yapılar arasındadır.
Kerpiç Kullanım Alanları
“Kerpiç nedir? Nerede kullanılır? Nasıl yapılır?” gibi sorular oldukça popüler ve sıkça duyulan sorular arasındadır. Kerpiç kullanım alanları genel olarak evler için yapılmaktadır. Özellikle kerpiç duvarlar sık kullanılan yapılardır. Ev alanında kullanılan kerpiç yapıları, sağlam bir zemin yapısı üzerine yapılması gerekmektedir. Beton ve taş kullanılarak yapılması gereken zeminler kerpicin sağlamlığını artırmaktadır. Çünkü kerpiç yapısı için ana madde olarak toprak kullanılması nedeniyle su alma tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle kerpiç yapıların zeminleri beton ya da taş olması gerekmektedir. Aynı zamanda kerpiç duvar örerken, çimento yerine çamur kullanımı yapılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerpiç modelleri günümüz şartlarını düşünerek iki farklı şekilde yapılmaya başlanmıştır. Samanlı kerpiç ve çimentolu kerpiç olmak üzere ikiye ayrılan bu yapılar farklı şekillerde kullanılmaktadır. Samanlı kerpiç, bitkisel atıklar gerilme ve çatlak gibi durumları önlemek adına kullanılmaktadır. Çimentolu kerpiç ise kerpicin suya karşı dayanıklı olması gibi özelliklerini artırmak adına kerpiç toprağının içine 3 farklı oranda atılması ile yapılmaktadır. Genellikle kerpiç içerisindeki çimento oranı %5, %7 ve %10 olmaktadır. Bu oran kerpiç yapısını bozmazken, daha dayanıklı hale gelmesini sağlamaktadır.
Kerpiç duvarlar, çimento kadar dayanıklı değildir. Kerpiç yapısının ana maddesinin toprak olması bu durumu etkilemekle birlikte toprağın yapısı da önemlidir. Killi toprak içerisinde yer alan maddeler, kerpiçlerin basınca karşı dayanıklılığını etkiler. Dayanıklılığı etkilese de çimentolu kerpiçler bu durumu kurtararak sağlam ve istenilen bir yapı elde etmenizi sağlamaktadır. Ekonomik bir yapı malzemesi olmasıyla da dikkat çeken kerpiç, hem doğaya hem de insana oldukça sağlıklı ve olması gereken yapılardan biridir.