Kentsel Dönüşümde Gerekli Belgeler

Doğal afetler her zaman olması muhtemel olaylardır. 1999 senesi depreminden sonra özellikle deprem alanında yapılan çalışmalarda en son nokta kentsel dönüşüm projesi ile koyuldu. Bu proje kapsamında geçmiş senelerde yapılan depreme ve herhangi bir doğal afete karşı risk içeren yapıların yıkılarak ya da güçlendirilerek depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi işlemidir. Kentsel dönüşüm yapılar için artık yapılması gereken bir etken haline geldi. Yapılarınıza bakanlık tarafından riskli alanda bulunduğu gerekçesi ile kentsel dönüşüm yaptırılabilirken aynı zamanda kentsel dönüşüm için sizler de başvuru yapabilirsiniz.

Gerekli Belgeler

Binanızın riskli bir bina olduğunu düşünüyorsanız can güvenliğiniz için kentsel dönüşüme başvurmanız gerekmektedir. Kentsel dönüşüm sayesinde yapınıza yapılacak olan çalışmalarla depreme karşı dayanıklı ve güvenli bir evde yaşam sürersiniz. Bu sürece girmeden önce belirli noktaları bilmeniz gerekmektedir. Binanız için kentsel dönüşüm başvurusu yapacaksanız bazı evrakları tamamlamanız gerekiyor. Başvuru için gerekli evraklar:

1. Islak imzalı başvuru dilekçesi

2. Tapu belgenizin fotokopisi

3. Tapu sahibine ait kimlik fotokopisi

4. Tapudan alınacak olan hisse dökümü yazısı

5. Belediyelerden alınacak olan adres doğrulama ve emlak bildirim yazısı

Başvuru yapmadan önce tüm evraklarınızın eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir. Eksik evrak bulunan başvurular değerlendirmeye dahi alınmamaktadır. Başvuru yapmak için il müdürlükleri ya da yetkilendirilmiş belediyelere yapı maliki veya kanuni temsilcisinin gitmesi gerekmektedir. Kiracı ya da üçüncü bir kişi giderek sizin yapınız için başvuru işleminde bulunamaz. Bu noktada özellikle dikkat edilerek işlemler yapılır.

Yapınız için kentsel dönüşüm başvurusunda bulunduğunuzda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans ile belgelendirilmiş risk tespit kuruluşlarınca yetkili kişiler gönderilir. Bu yetkili kişiler yapınızı inceleyerek risk tespit raporu hazırlar ve bu raporu il müdürlüklerine ya da yetkilendirilmiş olan belediyelere gönderirler. Rapor sonucunda yapınız için yıkım ya da güçlendirme çalışmalarıyapılması adına bir karar çıkar. Karar çıktıktan sonra yıkılacak yapılarda 60 günlük bir süreçte yapıyı terk etmeniz adına bir tebligat elinize ulaşır.

İl müdürlükleri yapınız için yıkım kararı verdiğinde bu kararı kabul etmek yerine karara itiraz ederek güçlendirme çalışmaları da yapılmasını kabul edebilirsiniz. Risk tespit raporuna itiraz etme süresi tebligat elinize ulaştıktan sonra 15 gündür. Bu 15 gün içerisinde kat malikleri veya kanuni olarak temsilciler itirazda bulunabilir. İtiraz başvurusu yetkili birimlere ulaşır ve değerlendirilir. En az 5 yetkili üye ile itiraz sonucu değerlendirilip, oy kullanılarak karar verilir. Karar sonucu binanız önemli bir risk teşkil ediyorsa yıkımına kesin olarak karar verilir. Ancak bazı durumlarda rapora ret yerine kabul kararı da çıkar. Kabul kararı çıkarılan itirazlarda risk tespit raporu yetkili birimlere tekrar gönderilerek düzenlenmesi istenir. Bu düzenlenme sonucunda binanızda yıkım yerine güçlendirme çalışmaları başlatılabilir.