Kentsel Dönüşüm Risk Tespit Raporuna İtiraz

 

Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi adı altında geçen 6306 sayılı kanuna göre, depreme karşı dayanıksız binaların kentsel dönüşüme girerek binanız yıkılarak ya da güçlendirme çalışması yapılarak dönüştürülür. Kentsel dönüşüm de yer alan aşamalara göre ilk olarak binanızın yapı durumuna bakılır. Bu inceleme bakanlık tarafından lisanslandırılmış risk tespit kuruluşlarınca yapılır. Risk tespit kuruluşlarından gelen yetkili biri yapınızı inceler ve bir rapor hazırlar. Hazırlanan raporda binanız riskli durumda ise binanıza yıkım ya da güçlendirme işlemleri yapılır. Ancak riskli binalarda yıkım işlemleri daha çok tercih edilir. Binanızın yıkımını istemiyorsanız bu riskli tespit raporuna itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Riskli Tespit Raporuna İtiraz

Kentsel dönüşüm bünyesinde kanunlarla desteklenen haklar bulunmaktadır. İlk olarak bu dönüşüm işlemleri başlamadan önce riskli yapıların tespiti yapılır. Yapınıza gönderilen uzman tarafından incelenen binanız da riskli bir oluşum ya da dayanıksızlık söz konusu ise riskli tespit raporunda bu durumlar belirtilerek rapor hazırlanır. Hazırlanan bu rapor gerekli birimlere gönderilir. Yetkili kurumlar tarafından binanın riskli olduğu kanısında varılırsa, yapının ilgili tapu müdürlüğüne, bakanlık yada yetkili kurum tarafından bilgi verilir. Yapı tapu kütüğünde beyanlar hanesi içerisine riski yapı olarak karar düşülür. Bu işlemden sonra 60 günlük bir süre içerisinde yapının yıktırılacağına dair bir yazı gönderilir.

Riskli tespit raporunda binanızın riskli olduğu sonucuna varılıp, yıkımına karar verildiğinde bu işleme itiraz etme hakkınız vardır. Tebligat elinize ulaştıktan sonra 6603 sayılı kanunun 3. Maddesine göre 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz sonucunuz yetkili birimler tarafından incelenerek tekrar bir sonuca varılır. İtirazınız sonucu binanızın yıkımı durdurulabilir ya da itirazınız kabul edilmeyebilir. Aynı zamanda itiraz yoluna başvurmadan önce doğrudan iptal etme davasına da başvurmak mümkündür.

 

Kimler İtiraz Edebilir?

Yapınızın yıkımına itiraz etme hakkınızı kullanmak istediğinizde belirli noktalar mevcuttur. İtiraz hakkınızı kullandığınızda itiraz yoluna yalnızca riskli yapının malikleri ile kanuni olarak temsilcileri olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Bu kişiler dışındaki kiracılar yani şahsi hak sahipleri, rehin alacaklı kişiler ya da sair şahıslar itiraz etme hakkına sahip değildir. Kanunda belirtilen maddeye göre yalnızca riskli yapının maliklerine itiraz yolu açılmaktadır.

Riskli yapı itirazına karar verdikten sonra itirazınızı içeren bir dilekçe ile riskli yapınızın bulunduğu bölgeye ait İl Müdürlüğü’ne ya da bu ilde görevlendirilmiş teknik heyetin yer aldığı İl Müdürlüğüne itiraz başvurusu yapabilirsiniz. İtirazınız yetkili kurumlara ulaştıktan sonra başvuru olarak alınır ve işlemler başlatılır. Başvurunuz görevlendirilen heyet tarafından en az 5 üye tarafından katılım sağlanması koşuluyla birlikte itiraz incelenir ve değerlendirilir. Değerlendirme işlemleri sonucunda riskli yapınıza ait yaptığınız itiraz oy çokluğu ile kabul edilir ya da itiraz reddi yapılır.

Yapınızın yıkımına itiraz etme hakkınızı kullanmak istediğinizde belirli noktalar mevcuttur. İtiraz hakkınızı kullandığınızda itiraz yoluna yalnızca riskli yapının malikleri ile kanuni olarak temsilcileri olan kişiler başvuru yapabilmektedir. Bu kişiler dışındaki kiracılar yani şahsi hak sahipleri rehin alacaklı kişiler ya da sair şahıslar itiraz etme hakkına sahip değildir. Kanunda belirtilen maddeye göre yalnızca riskli yapının maliklerine itiraz yolu açılmaktadır.

Riskli yapı itirazına karar verdikten sonra itirazınızı içeren bir dilekçe ile riskli yapınızın bulunduğu bölgeye ait İl Müdürlüğü’ne ya da bu ilde görevlendirilmiş teknik heyetin yer aldığı İl Müdürlüğüne itiraz başvurusu yapabilirsiniz. İtirazınız yetkili kurumlara ulaştıktan sonra başvuru olarak alınır ve işlemler başlatılır. Başvurunuz görevlendirilen heyet tarafından en az 5 üye tarafından katılım sağlanması koşuluyla birlikte itiraz incelenir ve değerlendirilir. Değerlendirme işlemleri sonucunda riskli yapınıza ait yaptığınız itiraz oy çokluğu ile kabul edilir ya da itiraz reddi yapılır.