Kalıp sistemleri bina yapımları sırasında kullanılan iskelet olarak da bilinen sistemlerdir. Bu sistemler yapım sırasında herhangi bir aksaklık çıkmaması ve yapının her bölgesine ulaşılabilmesi adına yapılan kalıplardır. Bu kalıp sistemleri de kendi içerisinde birçok türe ayrılmaktadır. Ancak en çok kullanılan kalıp sistemlerinden ikisi kayar ve tırmanır kalıp sistemleridir. Bu sistemler birbirinden farklı olarak farklı yapılarda kullanılmaktadır. Peki kayar ve tırmanır kalıp nedir?

Kayar Kalıp Sistemi

Kayar kalıplar sistem olarak betonarme perde özelliğine sahip yüksek yapılarda kullanılmaktadır. Bu kalıp yüksek yapıların kısa zaman içerisinde yapılmasını sağladığı gibi, kesinti olmadan beton dökümü ve planlı çalışmanın olduğu kalıp sistemidir. Ancak bu kalıp sisteminde de belirli kullanım kısıtlamaları vardır.
Yapılacak olan yapı da kayar kalıp kullanılmadan önce kalıp sisteminin ekonomik durumuna bakılması gereklidir. Kalıbın montaj işlemleri, işletimi ve demontaj işlemleri zaman almasıyla birlikte pahalı bir planlama yapılır. Bu kalıp sisteminde çalışılması titizlik gerektirir. Çünkü bu yöntemde kaza riski oldukça yüksektir. Aynı zaman da kayar kalıp kullanılacak ise ani olarak yapılan kesit değişiklikleri ve keskin köşelerden sakınılması gereklidir. Keskin olan köşelerin pahalı hale getirilmesi gerekir.

 

Tırmanır Kalıp Sistemi

 

 

 

 

 

Genel yapı itibariyle tırmanır kalıp sistemi baraj, köprü, yüksek yapılı istinat duvarı, çok kata sahip binalar ve silo projelerini yapım inşasında kullanılır. Bu kalıp sistemi tek taraflı olan beton yüzeyler ve yüksek kata sahip yapıların kalıplarını desteklemek amaçlı tasarlanan korkuluklu konsollardan oluşan bir kalıp sistemidir.
Tırmanır kalıp sisteminde, konsola ait olan dikey kuşaklar ile kalıp gergi kancalarıyla birbirine bağlanır. Kalıp bir bütün halinde vinç yardımıyla hareket ettirilir. Bu yüksek maliyetli yapıların inşaatı sırasında zaman anlamında büyük bir tasarruf yapmanızı sağlayacaktır.

Kalıp Sistemleri Temel Elemanları

Her iki kalıp sisteminde de temel olarak ele alınacak olan elemanlar aynıdır. Bu noktada herhangi bir farklılık göstermemekle birlikte bazı kalıp elemanları herhangi bir durum ya da yapı itibariyle kullanılmayabilir. Ancak verilen elemanlar bu sistemlerin temel yapı elemanlarıdır. Kalıp sistemlerinde kullanılan temel elemanlar aşağıda liste halinde verilmiştir;

  • Kalıp Elemanı
  • Sehpa İskelesi
  • Kaldırma Elemanı
  • Çalışma Platformları
  • İskele Sehpasına Kurulan Ahşap Çerçeve
  • Tesisata ait şebekeler
  • Boşluk kalıpları ve çerçeveleri

Kayar Kalıp İle Tırmanır Kalıp Farkı

Kalıplar arasında kullanım alanları ve kullanım açıları konumuyla farklılıklar bulunmaktadır. Kalıp sistemleri arasındaki en büyük fark ilerleme hızıdır. İlerleme hızı kayar kalıbın daha hızlı iken tırmanır kalıp sisteminin daha düşüktür. Bu nedenle tırmanır kalıpta inşaat süreleri daha uzundur. Bir diğer fark ise kontrol farkıdır. Tırmanır kalıplar, kayar kalıplara göre daha kontrollü bir şekilde yapılır. Bu hem kalıp sisteminin güvenliği açısından hem de daha kaliteli bir imalat yapma açısından oldukça önemlidir.