Kat Maliki Ne Demek?

Yapılar projeden itibaren her aşamada kontrol edilen bir sistem üzerine ilerler. Bu sistem yapıların doğru bir şekilde yapılmasını ve yapılarda yaşam alanı oluşturmak isteyen işiler için sorunsuz bir süreç yaşanmaması için gerekli olan bir durumdur. İnşaat sorunsuz bir şekilde tamamlansa da tekrar kontrol ve istenilen işler devam eder. Bu noktada da kat maliki ne demek sorusu kişilerin karşısına çıkar. Kat maliki, kat mülkiyeti olarak adlandırılan katın tüm haklarına sahip olan özel ya da tüzel kişilere denilmektedir. Kat maliki ne demek sorusuna aynı zamanda ev sahibi olarak da cevap vermek mümkündür. Kanunlar ile belirlenen bu durumda kat maliklerini koruyan belirli hak ve yükümlülüklerde söz konusudur.
Kat maliki ne demek denildiğinde kiracılar bu kategori içerisine alınmamaktadır. Kat malikinin sahip olduğu gayrimenkule belirli bir ücret ödeyerek sahip olunması nedeniyle kat maliki adı ile anılmamaktadır. Kat maliki ve kiracıyı bu noktada kat mülkiyet kanunu korumaktadır. Kat malikleri bu kanuna göre gayrimenkul için gerekli olan bakım, mimari duruş, sağlamlık gibi tüm işlemlerini titizlik ile koruması gerekmektedir. Aynı zamanda kat maliklerinden bir kişi, bütün kat malikleri tarafından imzalanan ya da beşte dördü tarafından imzalanan yazılı bir rıza söz konusu olmadan ana gayrimenkulün ortak alanlarına inşaat, tesisat ya da onarım gibi işlemler yaptırması mümkün değildir.
Ana gayrimenkul bir bina içerisinde tüm kişilerin söz hakkı olduğu noktadır. Gayrimenkul içerisine yer alan otopark, bahçe, teras gibi alanlar söz konusu ise bu alanlar ortak kullanıma girer ve kişiler buraya herhangi bir işlem yaptıramaz. Kat maliklerinin tamamı eğer onaylarsa bu bölgelere işlem yapılmasına başlanır. Ancak ana gayrimenkul olarak belirlenen bölgeler ve ortak alanlar tek bir kat malikinin sözü ile yapılacak işlemleri sınırlamaktadır. Bu nedenle kat maliki kendi evi içerisindeki onarım, bakım gibi işlemlerden sorumludur. Aynı zamanda ana gayrimenkulde istenmeyen bir durum söz konusu ve sağlıksız bir ortam yaratıyorsa, tüm maliklerine ya da beşte dördünün onayı ile düzeltilmesi zorunlu olan bir durumdur.