KAT İRTİFAKI TAPUSU VE İŞLEVİ NEDİR?

Kat irtifakı, kat mülkiyetinden ayrı düşünülebilecek bir kavram değildir. Zira kat irtifakının asıl amacı, kat mülkiyetine geçişi sağlamaktır. Bundan anlaşılması gereken şey şudur: Henüz tamamlanmamış bir yapı üzerinde yahut da inşaatına hiç başlanmamış bir yapı üzerinde, inşaat tamamlandığında bağımsız bölümlerin (dairelerin) sahipleri olacak kişiler bakımından bir KAT İRTİFAKI kurulur. Bu irtifak, irtifaka dahil olan herkes için, binanın İNŞA EDİLMESİNİ İSTEME HAKKI verir. Bu hakkı gösteren bir TAPU belgesinin de sahibi olurlar. Fakat bu tapu, kat mülkiyeti tapusundan farklı bir tapudur. Kabaca ifade etmek gerekirse, aslında bu yalnızca tapunun sahibinin, üzerinde bina inşa edilmekte olan arsanın ne kadarının sahibi olduğunu gösterir bir belgedir.
Eğer binanın inşaatı tamamlanmışsa ve fakat buna rağmen kat mülkiyetine geçiş sağlanmamışsa, kat irtifakına dahil olan herkes binanın kat irtifakından kat mülkiyetine geçişini dava edebilir. Kat irtifakı, sahiplerine şöyle bir hak sağlar: Her bir kat irtifakı hakkı sahibi, müteahhitten ya da inşaatın bitirilmesinden her kim sorumlu ise (ki o kişi de kat irtifakına dahildir) o kişiden, İNŞAATIN TAMAMLANMASINI İSTEMEK İÇİN DAVA AÇMA HAKKI verir. Kat irtifakının sağladığı tek şey, binanın bir an önce kat mülkiyetine çevrilerek, herkesin ayrı birer bağımsız bölümün maliki olmasını sağlayacak tapuların sahiplerine teslim edilmesini sağlamaktır. Bu amaca ise, az yukarıda ifade etmiş olduğumuz üzere, yalnızca kat mülkiyetine geçiş ile ulaşılabilir.

Kat İrtifakı Tapusu Ne İşe Yarar?
İşte tam burada, önemli bir soru devreye girmektedir: Kat irtifakı tapusunun işlevi nedir? Yukarıda da söz ettiğimiz üzere, kat irtifakı tapusundaki asıl unsur, tapu sahibinin üzerinde bina inşa edilmekte olan arsanın kaçta kaçının sahibi olduğunu gösterir orandır. Kısaca, sahip olunan arsa payıdır. Fakat her ne kadar arsa payını gösterir bir belge de olsa, nihayetinde bir TAŞINMAZ mahiyetindedir ve tapu sicil müdürlüğünde yapılacak bir işlemle SATIŞININ YAPILMASI mümkündür.
Müteahhitler, inşaatları tamamlamak için sermayeye ihtiyaç duyduklarında, kat irtifakı kurulmuş arazinin belirli paylarını, DAHA SONRA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİLDİĞİNDE İLGİLİ DAİRELERİN MALİKİ OLMALARI ÜZERE, üçüncü kişilere satar. Bu satışın gerçekleşmesi için, arazi üzerinde kat irtifakının kurulmuş olması gerekir ki bir tapu devri olabilsin. Kat mülkiyeti, ancak tamamlanmış bir yapı üzerinde kurulabilir. Kat irtifakı ise, henüz tamamlanmamış yapılar üzerinde kurulur. Müteahhit, henüz tamamlamadığı bir inşaattan kat mülkiyeti tapusu devredemeyeceğine ve satışı bu şekilde yapamayacağına göre, kat irtifakı tapusu devrederek satış yapar. Kat irtifakının işlevi işte burada yatmaktadır. Kat irtifakı tapusunun sahibi olan kimseler, bilmelilerdir ki kat irtifakına taraf olmuşlardır ve buna taraf olmakla birlikte, binanın zamanı geldiğinde kat mülkiyetine çevrilmesini talep etme hakkının da sahibi haline gelmişlerdir.