Kat mülkiyeti ve kat irtifakı mefhumları, birbiriyle yakından ilgili iki hukuki kurumdur. Bu iki hukuki kurum, birbirinin ardılı ve öncülü şeklinde bir ikili ilişkiye sahiptir. Buna göre, bir kat irtifakı, zaten kat mülkiyetine geçiş yapılması amacıyla kurulur. Bunları aşağıda teker teker açıklayacağız, fakat yine de önceden belirtmekte yarar vardır ki bu iki kavramın birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün olmamakla birlikte, kat irtifakı için kat mülkiyetinin öncülüdür, denilebilir.
Kat irtifakı ve mülkiyetinin açıklanmasını yapmadan önce, önemle ifade etmek gerekir ki hem kat irtifakı hem de kat mülkiyeti, yalnızca taşınmazlar üzerinde kurulabilir. Taşınmaz ifadesinden ne anlaşılması gerektiği ise, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704. Maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, kanun sayılı şekilde belirtilen aşağıda sayılı olanlar dışında kalan hiçbir şey, gayrimenkul (taşınmaz) değildir:
1- Araziler
2- Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler (işyeri, daire vs.)
3- Bağımsız ve sürekli irtifak hakları (yazımızda ele aldığımız konumuzla bir ilgisi yoktur.)
Yukarıda sayılanlardan biri de yazımızın konusunu oluşturan kat mülkiyeti ile ilgilidir. Demek ki kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı daireler ve işyerleri de “taşınmaz” statüsündedir.

Kat irtifakı tapusu inşaat yapılacak veya yapılmakta olan arsa üzerinde sizin almayı düşündüğünüz dairenin hissesine düşen arsa tapusu demek oluyor. Yani siz diyelim ki 5.000 m2 bir arsa üzerinde 100 eşit daireden oluşan bir sitede 1 daire aldınız, yani sitenin 1/100’ü sizin ise, 5.000 m2 arsanın 1/100’ü olan 50 m2 arsa sizin oluyor ve kat irtifakı tapusunda aldığınız daireye ait 50 m2 arsa olarak belirtiliyor. Bu tapuda, henüz ortada bir daire olmamasına rağmen yapılacak tüm dairelerin adres ve kapı numalarının belediye tarafından belirlendiği ve numarataj krokisi denen çizelgeye göre, size ait olan dairenin numarası, kat, blok vs. gibi bilgileri de belirtiliyor.

Kat irtifakı almak için yönetim planı da gerekiyor. Her sayfasına tüm kat maliklerinin imzası gerekli.

Kat mülkiyeti tapusu, yukarıda aldığınız dairenin inşaatı tamamlanıp oturma raporu alındıktan sonra bir önceki aşamada arsa hissesi olarak aldığınız mülk cins değiştirerek arsadan binaya dönüşüyor ve kat mülkiyeti tapusu ile belgeleniyor. 1/100 hisseli arsa tapusu iken, 1/100 hisseli, diyelim ki 150 m2 daire, daire tapusu haline geliyor. Eğer aldığınız bu ev 40 sene sonra yıkılıp arsa haline gelip daha büyük bir inşaat yapılırsa, sizin o arsada 1/100 hakkınız baki oluyor.

Kısaca kat irtifakı tapusu, inşaatı henüz başlamamış ya da inşaat halindeki ev için, müteahhit ile evi satın alan arasında yapılan karşılıklı bir anlaşmadır ve tapu dairesinden alınır.Tarafların bu belgeyle birbirleri hakkında yükümlülükleri vardır. Bu belgeyle binayı yapan binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vs. hakkında taahhüt verirken, evi satın alan da ödemeler konusunda söz vermiş olur.
Konut kredisi kullanırken bankalar kat irtifakı olmayan eve kredi vermezler. Kat irtifakı henüz inşatına başlanmamış ya da yeni başlanmış bir bina için alınan bir belgedir ve tapu dairesinden alınır.

Belediye binayı denetledikten sonra, bina projeye uygun yapılmışsa, binaya yapı kullanım izni veya bilinen tabiriyle iskan verilir.
Bina bitmiş ve iskanı alınmışsa, bu kez kat mülkiyeti tapusu almanız gerekir. Bu da aslında sizin evin tam olarak sahibi olduğunuzu gösteren bir belgedir. Eviniz, daire numaranız net olarak belli olur. Kanunen ev satın aldığınızda 1 ya da 2 yıl içeriside kat mülkiyetine geçmeniz gerekir. Eğer geçmezseniz 1000 TL ceza ödersiniz. Bu arada kat mülkiyeti olmayan bir binanın yönetimi de zordur. Binada kat mülkiyeti yoksa bina harcamalarıyla ilgili bazı konulara katılmak istemeyen komşularınıza da yaptırım uygulamayamazsınız.
Kat irtifakı belgesindeki daireniz belediyede farklı görünebilir. Daha inşaat başlamadan hazırlandığı için zaman zaman sorun oluyor. Bu da komşunuzun sizin, sizin de komşunuz üzerinde bir dairede oturduğunuz anlamına gelebilir. Bu durumda trampa yani mal değişimi yapmak gerekir. Bu da ayrı bir işlem anlamına gelir.

Kat mülkiyetli tapuyu almak demek, bina projeye uygun bir şekilde yapıldı demektir. Başka da farkı yok zaten. Kat mülkiyeti alındığında tapunun cinsi kısmı arsadan binaya çevriliyor.