Kartografya Nedir?

Kartografya, harita ve benzeri gösterim biçimlerine yönelik kavram, üretim, yayım ve kullanımla ilgili bilimsel, teknolojik ve sanatsal işlemlerdir. Kartografya bilimiyle uğraşan insanlara kartograf denmektedir. Plan, kesit, seyir, üç boyutlu modeller dahil olmak üzere herhangi bir ölçekteki, herhangi bir yeri gösteren haritalar da bu kapsamdadır.
Geçmişten Günümüze Kartografya
Mağaralara çizilmiş haritalardan beri var olduğu bilinen haritacılık günümüzde oldukça ileri bir düzeydedir. Modern haritacılığın gelişmeye başlamasına en önemli katkıları Yunan ve Roma medeniyetleri yapmıştır. Çin ve Hindistan medeniyetleri ise yıldızları haritalamaya başlamıştır.
Türk denizci Piri Reis 1513 yılında tamamladığı dünya haritası ise günümüzde Türk haritacılığının gurur kaynağıdır. Zira o yıllarda kısıtlı imkanlarla günümüze bu kadar yakın çizilen bir harita örneğine rastlanmamıştır.
Teleskop ve pusulanın icadı; dünyada kartografya alanında önemli olayların yaşanmasına neden olmuştur. Özellikle coğrafi keşiflerin başlamasının en büyük sebeplerinden biri pusula olmuştur. Keşfedilmemiş, gidilmemiş arazilere gidilerek sayısız harita oluşturulmuştur.
Geçmişten bu yana coğrafya ile çok yakın ilişkili olarak süregelen kartografya günümüzde coğrafyadan ayrılmıştır. Coğrafyacılar haritadan uzaklaşırken, kartograflar da yeni tekniklere yönelmeye başlamışlardır. Kartograflar; fotogrametri, jeodezi, hidrografi gibi harita disiplinleri geliştirmişlerdir.
Kartografya ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)
Coğrafi bilgi sistemi, yeryüzünde konumsal verinin toplanması, birleştirilmesi, işlenmesi, analizi ve sunumu sistemidir. Kartografya ise, grafik ve sayısal formdaki bilgilerin coğrafi olarak ilişkilerinin organizasyonu ve iletişimi olarak tanımlanmaktadır.
Günümüzde CBS’nin veri toplama ve karar vermeden birinci çözüm olarak gösterilmesi ve pazarının geliştirilmesi eğilimi vardır. Ancak CBS, kartografya alanında henüz yeteri kadar gelişmemiştir. Kartografya uzmanlarının CBS’ye destek vererek veya kartografya alanında kendi yazılımlarını üreterek haritacılığın gelişmesini sağlaması gerekmektedir.