Kadastro Nedir?

Kadastro bir bölgedeki özel arazilerin kayıt altına alınması işlemidir. Kayıt işlemi yapılırken araziler sistematik olarak numaralandırılır. Arazilerin sınır, mülkiyet, değer ve hukuki durumları kadastro adı altında kayıt altına alınmaktadır.
Kadastronun Amacı
Kadastronun amacı arazi değerinin, vergi miktarının, sınırlarının ve özelliklerinin belirlenmesini sağlayıp bunları kayıt altına almaktır.
• Bu sayede mülkiyet hakkı korunmuş olmaktadır.
• Vergide adalet sağlanmış olmaktadır.
• Devlet planlamaları düzenli ve daha kolay olmaktadır.
Parsel Sorgulama
Kadastro parsel sorgulama işlemi tapu ve kadastro genel müdürlüğü web sitesinde yapılabilir.
Sayfanın linki: parselsorgu.tkgm.gov.tr

 

Kadastro Çeşitleri
Kadastro mali, hukuki ve geometrik kadastro olmak üzere üçe ayrılır.
I. Mali kadastro: Toprak değerinin belirlenmesi işlemidir.
II. Hukuk kadastro: Toprağın hukuki haklarının belirlenmesi işlemidir.
III. Geometrik kadastro: Toprağın konumu, sınırları ve yapısının belirlenmesi işlemidir