Jeodezi Nedir?

Antik Yunancada jeo; yer, dezi, ölçü demektir. Bu kapsamda jeodeziye en kısa tabiriyle yer ölçme bilgisi denebilir. Jeodezi ya da yerölçüm, yerkürenin modellenmesiyle, yerkürede ve dış alanında dört boyutlu kesin koordinat sistemlerini tanımlayan, referans ağlarını oluşturan, mekansal bilgileri bu ağ ve sistemlerle ilişkilendiren ve zamana bağlı değişimini izleyen ve genel anlamda yerkürenin şeklini tespit ve yeryüzünü ölçme işlemlerini konu edinen bilim dalıdır. Haritacılık ve topoğrafyanın da ilkelerini içerir. Bölgelere göre değişen yerçekimi ve ayrıca dünyanın dönüşü, kutupların durumu, gel-git gibi zamana bağlı olarak farklılık gösteren olaylar, jeodezinin inceleme konularıdır.

Harita Genel Müdürlüğü’ne göre jeodezinin tanımı: Yerkürenin şekil, boyut ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin üç boyutlu bir koordinat sisteminde tanımlanmasını amaçlayan bir bilim dalıdır.

Jeodezinin Tarihi
Geçmişten bugüne birçok bilim insanı jeodezinin konuları üzerinde durmuş ve buna bağlı olarak fikirler ortaya çıkmıştır. Jeodezi alanında ilk uğraşı Aristo tarafından yapılmıştır. İlk çalışma dünyanın büyüklüğünün hesaplanması olmuştur. Daha sonra çevresi ve çapı ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır.
Orta Çağ’da El Buruni 15 ciltlik jeodezi ve coğrafya kitapları yazmıştır ve bu yüzden jeodezinin kurucusu olarak bilinmektedir. Dağ yükseklik hesapları, güneşin yüksekliği ve hareketleri, mevsim oluşum zamanları El Buruni’nin çalışma alanlarının birkaçıdır.
Modern tarihte de Alman Friedrich Robert Helmert modern jeodezinin kurucusu olarak nitelendirilmektedir. Yazmış olduğu kitaplarla modern jeodezinin temelleri atılmıştır. Jeodezi için yapmış olduğu tanım bugün halen geçerliliğini korumaktadır.

Jeodezinin Konuları
Jeodezi genel manada konu olarak yerkürenin ölçümleri, ülkelerin ölçümleri ve ayrıntı ölçmeleri üzerinde durmaktadır.
• Yerküre ölçümleri: Dünyanın geometrik şekli, yerçekimi alanları ve yerçekiminin zamana bağlı değişimleri incelemektedir.
• Ülke ölçümleri: Ülke yüzey ölçümlerini incelemektedir.
• Ayrıntı ölçmeleri: Topografik ve kadastro ölçmeleri ile yeryüzünün ayrıntılı biçimi oluşturulur. Bu sayede ülkelerin haritalarının geliştirilmesi sağlanır.

 

Jeodezinin Türleri
Modern jeodezi: Geometrik, fiziksel, astronomik ve uydu jeodezisi gibi kollara ayrılmaktadır. Klasik jeodezi: Geometrik, astronomik ve fiziksel jeodezi gibi kollara ayrılmaktadır.
I.Geometrik Jeodezi: Açı, yatay ve düşey mesafe ölçümleri ile geometrik veriler kullanılarak yapılan ölçüm işlemlerinin bütünüdür.
II.Fiziksel Jeodezi: Yer kürenin yapısının ölçümlerini ve yer çekimi ölçüm işlemlerini konu edinen jeodezi türüdür.
III.Astronomik Jeodezi: Astronomik gözlem ve hesaplamaların incelendiği jeodezi türüdür. Enlem boylam ölçümleri, zaman ve gök cisimleri gibi konuları vardır.
IV.Uydu Jeodezisi: Uydular yardımıyla yapılan ölçüm işlemleridir. İşlem uydunun aldığı verilerin istasyonlarda incelenmesi ile yapılmaktadır. Ölçümler daha hassas olduğu için daha güvenlidir.