Japonya Bankacılık Krizinin Gayrimenkul Piyasasına Etkileri

Dünya ekonomisinde, özellikle günümüzde önemli bir söz hakkı olan Japonya için, döneminde çok büyük ekonomik kriz yaşanmıştı. Japon bankacılık krizi olarak tarihimizde bilinen, özellikle ekonomi tarihinde önemli bir alan olan, üzerinde araştırmalar ve tezler sunulan bu durum için, pek çok piyasa etkisinden bahsedebiliriz. Bankacılık krizi olarak organize edilmeye çalışılan, toparlanmaya ve kurtarılmaya çalışılan bu kriz için, bankacılık krizi Japonya arayışlarına detaylı olarak inelim isterseniz.
1980 senelerinde özellikle Haziran ayından sonra yaşanan büyük bankacılık krizi, köpük ekonomisi olarak ortaya çıkmıştır. Rasyonel olmayan, hızlı bir şekilde oluşan bir büyüme dönemi ile başlayan bu köpük ekonomisi, ülke için pozitif bir değer olarak görülmüştür. Bu süreç dahilinde gevşek para politikası uygulandığı için, faiz oranında da önemli bir düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte artan banka kredileri de bina ve özellikle gayrimenkul fiyatları için yoğun bir artış sağlamıştır. Bu süreç 1990 senesine ulaştığı zaman, toplam arsa değeri yükselmiş ve Japonya üzerinde yaşanan arsa değeri yaklaşık olarak 20 Trilyon dolar üzerine çıkmıştır. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz;

– Dünya genelindeki toplam değerin %20’si

– Mevcut hisse senetlerinin toplam değerinin 2 katı

Olarak ön plana çıkarabiliriz. Bu sayede ortaya yüksek bir değer artışı çıkmıştır.

Gayrimenkul Piyasaları ve Banka Kredileri

Açılan toplam kredilerin oranına baktığımız zaman, söz konusu bankacılık krizinin gayrimenkul piyasasına nasıl yansıdığını çok daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. 1985 senesinde 279 Trilyon Yen olan banka kredisi tutarı, 1990 senesinde 413 Trilyon Yen olarak yükselmiştir. 5 senede oldukça yüksek bir değere ulaşan bu tutar, ciddi bir yükseklik ortaya çıkarmıştır.

Yıllar 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Toplam Banka Kredileri (Trilyon Yen) 279 304 330 359 398 413

Gayrimenkul Sektörüne Açılan Krediler (Trilyon Yen) 46 59 69 78 91 91

Gayrimenkul Kredilerinin Toplam Banka Kredilerine Oranı 16 19 21 22 23 22

5 senede 2 katına çıkan kredi hizmetlerinde, Japonya ekonomisi karşımıza ABD ekonomisinden sonra dünyanın ikinci büyük milli ekonomisi olarak çıkıyor.

 

Japon Ekonomisini Anlamak

Özellikle 2. Dünya savaşından sonra ağır bir yenilgiye uğramış olsa da, oldukça kısa bir süre içerisinde yeniden toparlanmaya ve üretmeye devam eden Japonya, hizmetleri ve kaliteli yapısı ile kendini her zaman için geliştirmeye ve ekonomik olarak ortaya çıkarmaya devam etmiştir. Hızla kalkınan Japonya, dünyanın önde gelen ekonomik güçlerine dönüşmüştür. Bu durumu da bir Japon mucizesi olarak düşünebiliriz. Gelişmekte olan pek çok ülke için önemli bir örnek olarak gösterilen Japonya, dünyanın en büyük ekonomik gücü olma yolundaki çabasına tüm hızı ile devam etmiştir. Bu durum bu şekilde son hızda ilerler iken, 1990 yıllarında (az önce örneklerle de göstermiştik hatta) söz konusu Japon ekonomisi büyük bir durgunluğa doğru gitmeye başlamıştır. Büyüme oranları azalmaya başlamış, büyük ölçüde işsizlik artmaya devam etmiştir. Japonya, içine düştüğü bu ekonomik bunalımdan kurtulmak için, alternatif çalışmalar yapmıştır. Ekonomik büyüklüğünü düşündüğümüz zaman, söz konusu Japonya ekonomisinin oluşturduğu bir ekonomik kriz, bütün dünyayı etkileyecek türden olacaktır.

Gayrimenkul Piyasasındaki Yaklaşım Nasıl İlerlemektedir?

Yaşanan bankacılık krizi, son 12 yıldır büyük bir çaba içerisinde kendini toparlamaya doğru evirilmiş olsa da, son yıllarda ilk defa konut kredilerinde negatif yönde bir düşüş yaşanmıştır. Bu durumu Japonya konut kredisi olarak lanse eden basın, Japon faizinin ilk defa negatif yönde bir faiz durumu oluşturduğunu söylemektedir.