İskan raporu nedir, nasıl alınır?

İskan raporu nedir? Ruhsatlı olan binalar için, söz konusu yapının ruhsat ve diğer bütün eklerine göre uygun bir şekilde inşa edildiğini gösteren ve inşaat ile ilgili bütün başlangıç, bitiş tarihini ve söz konusu arsanın bütün boyut, cins, metrekare ve belediye izinlerini gösteren bir belgedir diyebiliriz. Mal sahiplerinin ismini ve Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanımı iznini bünyesinde barındıran bu belge, oldukça önemlidir.

İskan raporu nasıl alınır ve hangi koşullarda alınır?

İskan raporu bütün binalar için olmalıdır. İskan raporu almak adına, inşaat sahibinin veya yetkili müteahhidin belediyeye başvurması gerekmektedir. Bu başvuruyu bir dilekçe ile yapabilir. Söz konusu başvuruyu alan teknik elemanlar (yapı kullanma izni elemanları), bir AR-GE işlemi yaparlar ve binanın gerekli şartlara uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye başlarlar. Yerinde inceleme ve analiz yaptıktan sonra bina yetkilisinin belirli belgeleri temin etmesi istenir. Bu belgeler için de TEDAŞ, Türk Telekomünikasyon A.Ş, Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye gibi kuruluşlardan detaylı teknik raporlar istenir. Ardından yapının sorumlusu tarafından söz konusu yapı ile ilgili ruhsatın ve diğer eklerin, bütün kurumların isteklerine uygun olarak olduğuna dair de bir belge alınması istenir. Bu işlemlerin ardından, teknik raporlar ile birlikte, söz konusu taahhütname hazırlanır ve Genel İskân Raporu düzenlenir.

 

İskanın Banka Kredisine Ve Elektrik, Su Ya Da Doğalgaz Gibi Aboneliklere Etkisi Nedir?

Bankalar, konut kredisi verirken, iskan raporu olmayan binalar için bir eleme sistemi yapabiliyor. Bir çeşit teminat oluşturduğu için, iskan bedelini detaylı olarak araştıran bankalar için, iskan bedeli çok önemli bir seçim ile çıkıyor karşımıza. İskan yapısının su, elektrik ya da doğalgaz gibi aboneliklere etkisine gelecek olursak, yapı kullanma izni olmayan yapılar için bağımsız bir bağlantı olmuyor. Hukuka aykırı bir şekilde yapılan iskansız abonelikler, belediyenin her an bir problem açma yetkisi ile karşı karşıya kalıyor. Kat mülkiyetine etkisi oldukça önemli olan iskan için, belediyenin kontrol yetkisi vardır. Bu yüzden iskan bedelinin hem banka kredisi, hem elektrik, su ve doğalgaz aboneliği gibi konulara yaptığı etki, kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

İskan Raporunun Bedeli Nedir?

İskan raporunun bedeli harç ve vergi ile ölçülmemektedir. Yani vergiye ve harç konusuna dâhil ve tabi değildir. Taşınmazın niteliğine bakılır ve tapu kütüğüne gerekli bilgiler için harç ödenir. Bu konuyu evrak masrafı olarak düşünebilirsiniz. Bunun yanında da bir döner sermaye bedeli istenmektedir.

İskan Ruhsatı İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Söz konusu yapı denetimli ise aşağıdaki belgeler gereklidir;

o Dilekçe,

o Kimlik fotokopisi

o Tapu

o Çap

o Telekom ankastre raporu

o SSK ilişik kesme belgesi

o Harita mühendisleri tarafından hazırlanmış aplikasyon krokisi

o Yapı denetim ilişki kesme belgesi ve yapı uygunluk raporu

İskan raporu nedir sorusunun bütün cevaplarını bu şekilde sizlere sunmak istedik. Bununla birlikte iskan raporu nasıl alınır konusuna da detaylı bir şekilde açıklık getirdik.