İş Bitirme Tutanağı Nedir?

İnşaat sektöründe bilindiği gibi sürekli denetimler söz konusudur. Bu denetimlerin amacı bir yapının sağlamlık ve diğer açılardan daha etkili bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. İş bitirme tutanağı da bu noktada önemlidir. İş bitirme tutanağı nedir denildiğinde ise, yapı denetim kurulu tarafından yapılan kontroller, ruhsat ve ekleri ile yapı için bitirme tutanağı hazırlanır ve bu tutanağa iş bitirme tutanağı denir. Kontroller bu açıdan büyük öneme sahiptir. Yapıların doğru bir yaşam alanı oluşturması ve dayanıklı bir bina yapısı oluşturulması için gerekli olan tüm işlemlerin yapılmış olması sağlanmalıdır. Bu işlemler doğrultusunda, her yapının gerekli kanun ve yönetmeliklere uygun olması sağlanmalıdır.
İnşaat kısmen ya da tamamen bitirilmesinde fen ve sanat kuralları gereğince belirli kuralları sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle kuralların iyi bir şekilde incelenmesi ve çalışmanın her alanında bu kurallara aykırı bir iş yapılmaması gerekmektedir. Genel olarak ruhsata ekleme, fen ve sanat kurallarına uygun olma, ilgili standartlara, mevzuatlara ve teknik şartnamelere uygun bir şekilde yapının düzenlenmesi ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. İş bitirme tutanağı için tüm işlemler uzman kişiler tarafından kontrol edilmektedir. Kontroller sırasında belirtilen kurallardan bir tanesine dahi aksi bir durum söz konusu olması halinde uzman kişiler tarafından yapı onaylanmayacak ve iş bitirme tutanağının bu yapı için verilmesi mümkün olmayacaktır.
Yapı kullanma izni belgesi alınması için iş bitirme tutanağının doğru bir şekilde kontrol edilmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle yapı içerisine kullanılan malzemelerin, yapılan yalıtım işlemlerinin, inşaat çalışmasının projeye uygun bir şekilde yapılmış olmasının ve tüm bağlantıların doğru şekilde yapılmış olmasının gerekliliği iş bitirme tutanağı için önemlidir. İş bitirme tutanağı nedir denildiğinde, gerekli kişiler tarafından kontroller yapılan işlemler sonucunda onaylanmasıyla birlikte verilen bir belgedir. Belge, iskân belgesi alınması için büyük önem taşır. İskân belgesi bir yapı için oturma izninin verilmesi anlamına gelmektedir. Bu belgelerin tamamı yapılan yapıda bir yaşam alanı oluşturulabileceği anlamına gelmesiyle birlikte satış işlemleri başlatılabilir ve kişilerin burada uygun yaşam sürmeleri sağlanabilir.