İNŞAATTA MESNET NEDİR?

Mühendislik ve inşaat sistemleri küçük yapı elemanlarının bir araya geldiği sistemlerdir. Bu sistemler arasında yapı sektörlerinin farklı ölçü ve birimdeki işlemleri ile karmaşık yapılı sistemler olarak bilinmektedir. “İnşaatta mesnet nedir?” sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Dayanak sistemleri, temel yapıda önemli bir yer olmasıyla birlikte farklı türlerde bulunmaktadır. Bir cismin ya da sistem yapısının genel olarak yatay doğrultuda ve düşey doğrultuda ötelenme ve dönme hareketlerini yapmasını engellemek üzere olan hareketli, ankastre ya da sabit yapılı bulunan sistemlere mesnet denilmektedir. Kısa bir açıklama ile anlatılmak gerekirse “inşaatta mesnet nedir?” sorusu, mühendislik terimlerinde bir tür dayanak olarak belirtilmektedir.
Mesnet Çeşitleri
Mesnet yapı sistemlerine göre farklılık göstermektedir. Yapıların düzenlenmesi ve oluşacak dönme ve öteleme işlemlerini engellemek ana hedeftir. Bu nokta da yapı sisteminin türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu genel olarak düşey ve yatay doğrultu sistemlerinin yapısına göre belirlenmektedir.
Sabit Mesnet

Sabit yapılı mesnet, cismin kuvvet etkisine göre etki altında dönme hareketi yapmaktadır. Sabit mesnet yapısında yatay ve düşey hareket sistemi yoktur. Bu nedenle yapı olarak yalnızca düşey ve yatay yönlerde mesnet kuvveti oluşturmaktadır.

Hareketli Mesnet

Mesnet yapı sistemlerinde hareketli mesnet, cismin yatay doğrultuda hareket ettirmektedir, dönme hareketi yapar. Ancak düşey doğru da hareket yapamaz. Bu nedenle düşey doğrultuda hareketli mesnet bir tepki kuvveti oluşturur.

Ankastre Mesnet

Cisimler x ve y eksenlerinde hareket etmektedir. Ankastre mesnet, hem x ekseninde hem de y ekseninde cisimlerin hareket etmesini engeller. Bu sayede cismin dönmesine de izin vermemektedir. Bu nedenle düşey ve yatay eksende herhangi bir yer değiştirme olmaz. Dönme açısı da bu nedenle 0 derecedir. Döndürmeye karşı da mesnet momenti oluşur.

 

“İnşaatta mesnet nedir?” sorusunda cisimlerin hareket sistemlerini engellemek üzerine kullanılan sistemlerdir. Sistem yapısı binalarda oluşabilecek herhangi bir dönme ve öteleme işlemleri yapıyı bozacağı için mesnet kullanılması önemlidir. Bu nedenle mesnet kullanımı gereklidir. Bina yapısının iyi bir şekilde belirlenmesi ve bu yapı sistemine göre mesnet kullanımı yapılması gerekmektedir.