Yapı statiği, yapıların temel işleyişi ve kullanışı genel olarak farklı bir sistemdir. Bu sistemin içerisinde belirtilmesi gereken ve özellik kapsamında kullanılması gereken çeşitli yapı durumları söz konusudur. Yapı statiğinin önemi inşaat alanında mafsal bağlantılarında ortaya çıkmaktadır. İnşaatta mafsallı bağlantılar, genel terim açıklaması olarak kendisine bağlanmış yapı elemanlarının serbestçe dönmesini sağlayan bağlantı türüdür. Genel olarak bu yapı kendi etrafında serbestçe dönmektedir. Mafsallı bağlantılar ekstra zorlanma, yapı zorlaması ya da yapının duruş bozukluğunun önlenmesi için kullanılan daha ekonomik yapılı elemanlardır.
Köprü yapımı, çatı yapımı gibi alanlarda mafsal kullanımı söz konusudur. İnşaatta mafsallı bağlantılar genel kapsamda önem arz eden noktalarda kullanılmaktadır. Her yapıda görülebilen mafsallı bağlantılar, yalnızca dönme işlemi için kullanılmayabilir. Farklı yapılarda da mafsallı bağlantı noktaları kullanılmaktadır. Çapraz görevi görmekte olan elemanların bağlantıları mutlak bir şekilde mafsallı olarak tasarlanmaktadır. Bu elemanlar basınç ya da çekme çalışmalarında önemli bir rol oynaması nedeniyle mafsallı bağlantı kullanımı önemlidir.

 

Moment kurallarına göre bir inşaat yapısı düzenlenmesi gerekmektedir. Çoğu yapı sektörü ve yapının ilerleyiş aşamalarında momentum kanunlarından yararlanılmakta ve etkili bir kullanım yapılmaktadır. İnşaatta mafsallı bağlantılar da moment aktarmayan yapılar olarak bilinmektedir. Mühendislik kavramında büyük bir moment kanun diyagramı düşünülse de %100 kesinlikte moment aktarmama yapmamaktadır. Yapılar içerisinde kullanılmakta olan bağlantı türleri deneylerle test edilmiş yapı elemanlarıdır.
İnşaatta mafsallı bağlantılar kapsamında kolon-kiriş bağlantısı ele alındığında en rijit bağlantı alanında en esnek bağlantı alanına doğru deneylerle belirlenmiş bağlantı türleri bulunmaktadır. Bu deneylerde mafsallı bağlantı kullanımda 0’a yakın değerlerde momentum aktarımı söz konusu iken farklı bağlantı alanlarında moment aktarımı dönme miktarına göre farklılık göstermektedir.
Betonarme yapılar inşaatın çoğu kısmını kapsamaktadır. Bu kapsam dâhilinde çelik, demir ve betonarme yapıları için bağlantı noktaları söz konusudur. İnşaatta mafsallı yapılar çelik yapıları için oluşturulur ve kullanılırken, betonarme yapılar için zorludur. Bu nedenle mafsallı bağlantılar genel olarak çelik yapı elemanlarında daha fazla kullanılmaktadır ve betonarme yapılarda kısmi yapı biçimli olarak kullanılmaktadır.