İnşaat sektöründe, bir çok mühendislik alanı da dahil olmak üzere çok sayıda farklı meslek grubu bir arada çalışır. İnşaat projesinin büyüklüğü ve kapsamına bağlı olarak, hem sayı hem de nitelik anlamında çalışacak personel de farklılaşabilir. Ancak genel olarak her inşaatta mutlaka bulunması gereken bazı meslek ve mühendislik dalları bulunur.  Tüm inşaatlarda, inşaatın yapı ruhsatının alındığı ilk andan itibaren inşaat sürecinin en son aşaması olan yapı kullanım iznini alınmasına kadar sorumlu olan en yetkili kişi şantiye şefidir. Şantiye Şefinin sorumluluğunda, çok sayıda mühendis, tekniker, usta ve taşeron firma, inşaat sürecine katkıda bulunur.

İçindekiler

 1. İnşaatta Hangi Mühendisler Çalışır?
 2. İnşaat Teknikeri Nedir?
 3. İnşaat Teknikeri Ne İş Yapar?
 4. İnşaat Mühendisi Nedir?
 5. İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?
 6. Saha Mühendisi Nedir?
 7. Saha Mühendisi Ne İş yapar?
 8. Harita Mühendisi Nedir?
 9. Harita Mühendisi Ne İş Yapar?
 10. Makine Mühendisi Nedir?
 11. Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşaatta Hangi Mühendisler Çalışır?

İnşaatlarda çalışan mühendislik dalları, başta inşaat mühendisliği olmak üzere; saha (iş güvenliği) mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi ve yapılacak inşaatın proje özelliklerine göre, peyzaj mühendisi ve çevre mühendislikleridir.

İnşaat Teknikeri Nedir?

İnşaat teknikerleri, inşaat projelerinde Şantiye şefinin altında çalışan, yöneticisine, mühendis ve mimarına teknik olarak destek veren çalışandır.  İnşaat teknikeri olabilmek için, üniversitelerde bulunan İnşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak gerekmektedir. İnşaat teknikerleri sahada görev yapacağından, saha çalışmasına uygun fiziki yeterliliğe sahip olmalı ve kendisini geliştirmiş olmalıdır.

İnşaat Teknikeri Ne İş Yapar?

İnşaat teknikerleri; proje başlangıcından itibaren, inşaat mühendisleri ve şantiye şefi ile koordineli çalışarak, yapı planının oluşturulması aşamasına katkıda bulunur.  İnşaat projesi ile ilgili yapılacak olan toplantılara katılarak, alınan kararlar doğrultusunda, kendisine verilecek sorumlulukları yerine getirir. Projede çalışan taşeron firmaların denetlenmesi, şantiye alanının güvenlik prosedürlerine uygunluğunun denetlenmesi ve inşaat alanında gereken saha denetimlerinin yapılması gibi konularda ekibine destek olur. Tedarikçilerle en iyi fiyat görüşmeleri yapar, iş gücü maliyetleri ve kullanılacak ekipman maliyetlerini analiz ederek, toplam maliyetlerin düşürülmesi konusunda çalışmalar yapar. Ayrıca, projelerin müşteriye sunulması aşamasında da kendisine verilen görevleri yerine getirir.

İnşaat Mühendisi Nedir?

İnşaat mühendisliği; her türlü yapım, yıkım ve onarım projelerinde, inşaat işlerinin planlanmasını, yapılmasını ve sürdürülmesini sağlayan en temel mühendislik dalıdır. Üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlı inşaat mühendisliği bölümü mezunlarına inşaat mühendisi denir. Bu bölümlerin eğitim süresi hazırlık sınıfı hariç 8 dönemdir (4 Yıl). İnşaat mühendisliği bölümü, zorunlu staja sahiptir. Ayrıca bölüm içinde uzamanlaşılabilecek alt dallar da mevcuttur. İnşaat Mühendisleri, sahada ya da masa başında çalışabilirler. İçerisinde inşaat işi olan her tür projede yer alabilirler.

İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar?

İnşaat Mühendisleri, inşaat projesinin en temel çalışanıdır. İnşaatta şantiye şefi olarak görev alabilirler. Projenin maliyetlerini hesaplamak, planlamak, taşeron ve iş güvenliği anlaşmalarını yapmak, projeyi yönetmek ve sonuçlandırmak ana görevleridir. İnşaat mühendisleri, mimar tarafından çizilmiş projeyi hayata geçiren, tüm süreçlerini yöneten ve denetleyen kişidir. Sadece teknik çizim yapabileceği gibi, saha mühendisi olarak projenin tüm diğer alanlarında da görev alabilir.

İnşaat mühendisleri, uzmanlıklarına göre, saha mühendisi ya da iş güvenliği mühendisi olarak da görev alabilir. İnşaat mühendisi, proje genelinde, çizim ve uygulama esnasında; maliyetleri kontrol altında tutmak, işi denetlemek ve devamlılığını sağlamak, yapı uygunluklarını kontrol etmek, iş gücü ve iş güvenliği konularında denetimler yapmak gibi bir çok farklı görevde rol alırlar.

6.Saha Mühendisi Nedir?

Üniversitelerin inşaat mühendisliği lisans bölümünde alınan eğitim sonrası kendisini saha mühendisi olarak uzmanlaştıran kişilere saha mühendisi adı verilir. Projenin hayata geçirildiği ana aşamada en çok rolü üstlenen mühendisliktir.

Saha Mühendisi Ne İş Yapar?

Saha mühendisleri, projenin aktif olarak hayata geçirildiği süreçte, sahada yer alarak; yapılan üretim işinin denetlenmesi, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tüm inşaat sürecinde karşılaşılan sorunların çözülmesi gibi önemli konularda görev alır. İş gücü ve süreç yönetimi konusunda oldukça tecrübe gerektiren saha mühendisliği, inşaat mühendislerinin görev aldığı en kilit noktalardandır.

Harita Mühendisi Nedir?

Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinde yer alan; harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği ya da geomatik mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişiler harita mühendisi olarak inşaat projelerinde yer alabilirler. Genel olarak inşaat projelerinde haritalandırma yaparak projeye destek verirler.

Harita Mühendisi Ne İş Yapar?

Harita mühendisleri, inşaat projelerinde küçük ya da büyük ölçekli haritalandırmalar yapmak, zemin etüdü gerçekleştirmek, kadastro ve imar süreçlerine destekte bulunmak, kentsel alan ya da kırsal alan ile ilgili gerekli düzenlemeler yapmak gibi konularda görev alarak proje gerçekleştirme sürecine katkıda bulunurlar.

Makine Mühendisliği Nedir?

Makine mühendisi, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde bulunan makine mühendisliği bölümünden hazırlık sınıfı hariç dört yılda mezun olan lisans mezunlarına verilen addır. Makine mühendisleri analitik düşünebilen, temel fizik kurallarına hakim, matematiksel muhakeme gücü gelişmiş ve el becerisine sahip kişilerdir. Temel olarak makine tasarlama ve imalatı konusunda çalışan makine mühendisleri, özel sektör, kamu sektörü de dahil olmak üzere bir çok sektörde görev alırlar. İnşaat sektöründe, hazırlık ve şantiye aşamasında makine mühendisleri görev alır.

Makine Mühendisi Ne İş Yapar?

Makine mühendisi, hayatı kolaylaştıran makine, süreç ve sistemlerin tasarımı, üretim ve yönetimi aşamalarında görev alan teknik elemanlardır. İhtiyaç duyulan makine ve teçhizatın en uygun maliyetlerde tasarlanması ve hızlı bir şekilde sürece dahil edilmesi ana görevidir.

İnşaat sektöründe makine mühendisleri; ısıtma tesisatı, sıhhi tesisat, klima tesisatı, güneş enerjisi, yangın, asansör ve havalandırma tesisatı gibi mekanik tesisat alanında hizmet verirler. Ayrıca inşaat projesinin türüne bağlı olarak; basınçlı hava tesisatı, buhar tesisatı, havuz, çamaşırhane, mutfak tesisatı, medikal gaz tesisatı ve kızgın su tesisatı gibi alanlarda da görev alırlar.

Makine mühendisleri, inşaat projelerinde; ileri teknolojiye uygun, uzun ömürlü ve fonksiyonel makinelerin, uygun maliyetlerle kolay uygulanabilir olmasını sağlamakla da yükümlüdür.