İnşaatı Tamamlanmış Teras ve Balkonlarda Su Yalıtımı Nasıl Yapılmalıdır?

Su yalıtımı binaların konforlu, güvenli ve uzun ömürlü olabilmeleri için hayati derecede önemli bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Özellikle yapıların balkon ve teras bölümlerinde su yalıtımının yapılması, önem teşkil eden bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Şayet binaların yapım aşamasında etkili bir su yalıtımı yapılmazsa; sonraki dönemlerde su sızıntılarının yaşanılması kaçınılmazdır.

Yapıların kullanım ömrüne olumsuz yönde etki eden en önemli tehdit; ‘’su’’dur. Yapının iç kısımlarına sızan su; özellikle taşıyıcı kolonlarda tahribata neden olarak, binanın dayanıklılığını olumsuz yönden etkilemektedir. Ayrıca teras ve balkonlardan sızan su; binalarda mantar, zararlı küf ve pek çok farklı parazitin oluşmasına da neden olmaktadır. Bu durum ise doğal olarak insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Görüldüğü üzere inşaat sırasında teras ve balkonlarda su yalıtımı yapılmaması ya da su yalıtımının hatalı bir şekilde yapılmış olması, beraberinde pek çok sorunu getirmektedir. Bu doğrultuda inşaatı tamamlanmış teras ve balkonlarda su yalıtımı nasıl yapılmalıdır? Sorusu akıllara gelmektedir.

 

İnşaatı Tamamlanmış Teras ve Balkonlarda Su Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Teras ve balkonlarda su sızıntılarının yaşanılması, hemen her binada karşımıza çıkan bir sorundur. Böyle bir sorunla karşılaşıldığında problemin neden kaynaklandığının belirlenmesi şart olmaktadır. Su sızıntıları şayet tesisattan kaynaklanmıyorsa; sızıntının teras ya da balkon gibi bölümlerindeki izolasyon yetersizliğinden kaynaklandığı kesinleşmektedir. Problemin kaynağının tespit edilmesi aşamasından sonra, farklı uygulamalarla teras ve balkonlarda su yalıtımı yapılabilmektedir. Yapılan izolasyon çalışmalarının farklı aşamalardan oluştuğu bilinmektedir. Bunlar:

 Yüzey hazırlığı aşaması

 İç köşelerin pahlanması aşaması

 Yalıtım katmanının uygulanması

 Son kat uygulamasının yapılması

Öncelikle yüzeyin hazırlanması amacıyla zeminde yer alan fayanslar kaldırılmaktadır. Devamında şap atılma işlemi yapılarak, şapın kuruması beklenilmektedir. Yine hazırlık aşamasında zeminin gevşek parçalardan arındırılması da gerçekleştirilmektedir. Yalıtım işleminde kullanılacak malzemenin özelliğine göre yüzey düzgün ve temiz bir duruma getirilmektedir.

Yapılan izolasyon çalışmasının dayanıklılığının arttırılması amacıyla yatay ve dikey köşelerin pahlanması yapılmaktadır. İç köşelerin pahlanması aşamasındaki uygulamaların tamamı sızdırmazlık özelliğinin devamlılığını da garantilemektedir. Tercih edilen yalıtım katmanının uygulamasının en az iki kat olarak yapılması şart olmaktadır. Şayet çimento esaslı su yalıtım ürünleri tercih edilecekse uygulamanın her katının bir önceki uygulamaya dik doğrultuda olmasına dikkat edilmelidir.
İnşaatı tamamlanmış teras ve balkonlarda su yalıtımı işleminin son aşaması olan son kat uygulamasının üzerine mutlaka kumlama yapılmalıdır. Bu aşamadan sonra ise müşterinin zevkine ve talebine göre; fayans, taş ya da kalebodur döşemeleri yapılarak su yalıtım işlemi tamamlanmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında su yalıtımı işleminin yaptırılması söz konusu olduğunda, alanında uzman ve profesyonel hizmet sunma kabiliyetine sahip olan bir firmadan destek almak şart olmaktadır. Zira bu sayede uzun ömürlü, konforlu ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması mümkün olacaktır.