İmar Hakkı Transferi Nedir?

İmar hakkı bir arazi veya arsada ya da bina üzerinde, kat mülkiyeti kanunu, imar kanunu, imar planı veya imar yönetmelikleriyle izin verilen yapılaşma ve fiziki geliştirme ile bu işlemlerin yasalarla belirlenmiş sonuçlarının doğurduğu hakların tamamını kapsar.

İmar hakkı transferi konusunda öncü sayılabilecek ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. ABD’de ortaya çıkan bu kavram, bir yandan insanların mülkiyet haklarını korurken diğer taraftan da doğayı ve doğal hayatı korumak, doğal afet bölgelerinin boşaltılması, görüntü kirliliğinin önüne geçmek, kentsel dönüşüm vb. Konularda hükümetlerin kararlarını yürürlüğe koymasını sağlamaktır. İmar hakkı transferi sayesinde alan koruma ( arsa ve arazi düzenleme, kamulaştırma, takas ya da trampa) ve afet riski taşıyan bölgelerin boşaltılması mümkün kılınmıştır. Bu sayede mülk sahiplerinin hak kayıplarının önüne geçilirken, devletin bu durumdan zararlı çıkması da engellenmiştir.

Belli bir bölge kapsamındaki imar haklarını transfer etmek isteyen parsel sahibi tarafından, İHT başvuru formu doldurularak onaylanması için ilgili bölge yetkililerine başvuru yapılır. Başvurunun aşağıdaki belgeleri içermesi gerekir;

1. Tapu belgesi

2. Hangi değerin neden korunması gerektiğinin açıklaması

3. Mülkün bulunduğu arazinin mevcut kullanımını, büyüklüğünü, çevredeki kullanımları, sokakları, su kaynaklarını plan/harita

4. Öneri yoğunluğu ve kullanımı gösterir belge

5. Mülk üzerinde mevcutta izin verilen yapılaşma hakkını gösterir belge

6. İmar hakkı transferi sonrası arazinin mülkiyetinin özel mülkiyette mi kalmasının yoksa kamu mülküne mi geçmesinin amaçlandığını açıklayan bir yazı

7. Koruma, restorasyon vs. planları

8. İmar hakları hesaplamaları içeren doküman

9. Başvuru ücreti

 

İmar hakkı transferi ABD’de ve ülkemizde hala tam anlamıyla anlaşılmış değil. Bu sebeple konuya dair bir örnek ile durumu anlatalım;
Ankara Eryaman’da bir arsanız olduğunu varsayalım. Arsanıza 4 adet 4 katlı bina yapabiliyorsunuz. Arsanız, uygulama imar planı sonucunda kamu yararına bir parka dönüştürülmek isteniyor. Bu durumda devlet kamulaştırma yapıp size kendisinin belirlediği bir miktar para ödeyebilir ya da size başka bir alandan imarlı arsa vererek takas yöntemine gidebilir. Ancak bu iki seçenekte de karlı çıkma ihtimaliniz oldukça düşük. İmar hakkı transferi ise üçüncü bir seçenek ortaya sunuyor. Devlet kamu yararına kullanmak üzere sizin arazinizi alırken, hemen parkın yanı başında 4 katlı yapılması planlanan sitenin imar planlarını düzenliyor. Site içerisine 6 bina yapılmasına izin verecek iken, 10 bina yapılmasına izin veriyor ve sizin imarlı arsanızı bu arsanın içerisine dahil edilmiş gibi gösteriyor. Bu sayede siz ne konum olarak ne de olası değer olarak çok şey kaybetmemiş oluyorsunuz.