İksa Nedir?

İmalatı yapılacak olan bir yapının toprak altındaki bölümlerinde, çalışanın can güvenliği ve çevre yapıların güvenliği için genellikle geçici olarak uygulanan toprak tutma yapılarıdır.
Toprağın doğal yapısının kazı sonucu bozulması durumunda toprakta yatay gerilmeler artmakta, yatay ötelemeler başlamaktadır. Bunun sonucunda toprak yatay olarak harekete başlayıp hem çalışanların hem de çevre yapıların güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
PEKİ İKSA ÇEŞİTLERİ NEDİR?
1)FORE KAZIKLI İKSA PERDELERİ

Ardaşık sıralı kazıklardan oluşan istenilen tasarım momentine ve zemin çeşidine göre gövde ve başlık kirişleriyle imal edilen yapılardır.

2-Mini Kazıklı İksa Perdeleri
Fore kazıklara oranla daha küçük çapta üretilen kazıklarla üretilen iksa perdelerine mini kazıklı iksa perdeleri adı verilmektedir. Genellikle Ø30CM çapında imal edilmektedirler.

3-Palplanşlar
Derin olmayan kanalların kazıları sırasında, deniz, göl, akarsu kenarı gibi su seviyesi yüksek yerlerde yapılan kazılarda, hidrolik çekiçler yardımıyla zemine çakılan, zeminin akmasına ve suyun gelişine engel olan perde diyaframlara palplanş adı verilir. Uygulanabilirliği kolay ve maliyeti düşük olan bir yöntemdir. İmalat sonrasında diyaframlar kaldırılabilir ve başka çalışmalarda kullanılabilir.

Palplanş hariç diğer yöntemlerde zeminin mekanik özelliklerine bağlı olarak yatay ankraj uygulamaları yapılabilmektedir.
Zemin ankrajlarının imalatında ise aşağıdaki sıra izlenir;
• Ankraj Demetinin Hazırlanması,
• Ankraj Demetinin Yerlestirilmesi,
• Enjeksiyon Yapılması,
• Germe Yapılması,

Resimde görüldüğü gibi hazırlanan ankraj demeti, fore kazık imalatı yapılmış olan zemin içerisine yerleştirilmiştir. Daha sonradan yüksek basınçlı makinalar vasıtasıyla ankraj demetinin içerisine beton enjeksiyonu yapılacaktır. Beton enjeksiyonu sonrasında basınçlı makinalar yardımıyla iksa projesinde belirtilen değerde halatların germe işlemi yapılacaktır. Böylelikle uygulama sona ermiş olur.