İklim Bölgesine Göre Işık Alınması Gerekiyorsa Pencere Ne Kadar Büyük Olmalıdır?

Günümüzde enerji ve enerji tasarrufu konuları oldukça önem kazandı. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik kavramları, sanayi alanında olduğu kadar inşaat alanında da ele alınan konular arasında yer alıyor. Enerji verimliliğine verilen önemin artması, iklim koşullarına göre bina inşaatı konusunun öne çıkmasını sağlıyor.

Enerji açısından inşaat sektöründe en dikkat çeken konulardan biri binaların aldığı ışık oranıdır. Binaların yeterli ve doğru miktarda güneş ışığı alması, ısınmadan aydınlatmaya kadar pek çok konuda tasarruf sağlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, bina sakinlerinin ısıl konfor seviyesini arttırarak insan psikolojisine de katkıda bulunuyor. Bu nedenle bina ve yapı tasarımında, inşaat yapılacak olan iklime göre pencere büyüklükleri farklılık gösteriyor.

Binada Yaşayanların Konfor Seviyeleri

Binalardaki pencere büyüklüğü, bina sakinlerinin ısıl konfor seviyesi üzerinde belirleyici etkenler arasındadır. Kısaca ısıl konfor seviyesi, bir mekanı ısıtma veya soğutma ihtiyacı hissetmeden, mekanda bulunan kişilerin rahat ettikleri sıcaklık olarak tanımlanabilir. Genellikle bir odanın veya katın ısıtılması ve soğutulması için enerji harcanır. Fakat iklim koşullarını göz önüne alarak yapılan doğru pencere tasarımı, harcanan enerji miktarını önemli ölçüde azaltabilir.

Binanın İç Sıcaklığı Nelerden Etkilenir?

Binanın iç sıcaklığı birçok faktörden etkilenir. Bunlardan en önemlisi ise iklimdir. Sıcak iklimlerde bina içi sıcaklık yüksekken soğuk iklimlerde sıcaklık seviyeleri düşüktür. Dış faktörler ele alındığında ise yer yüzünün yansıtma oranları, genel nem seviyeleri ve güneşli saatler önem kazanır. Doğru pencere tasarımı, tüm bu faktörlerin doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Binalarda pencere tasarımı yapılırken, dış faktörler arasında yer alan ağaçlar ve dağlar gibi doğal yer şekilleri ele alınır. Böylece binalarda, yaşayan kişiler için optimum ısıl konfor seviyeleri elde edilir. Tüm bunlara ek olarak, pencere tasarımı ve yerleşiminde, diğer tasarım faktörleri de ele alınır.

 

Pencere Boyutu İç Mekan Isınını Nasıl Etkiler?

İnşaat projelerinde pencerenin boyutu iç mekan ısınını etkileyen faktörler arasında yer alır. Örneğin, büyük pencereler, güneş ışınlarının binaya daha fazla girmesine izin verir. Böylece binanın ısınması için gereken enerji miktarı azaltılabilir. Ayrıca büyük pençeler yaz aylarında daha fazla güneş ışığı aldığı için iç mekanın çok fazla ısınmasına neden olur. Ama kış aylarında da içerideki sıcak havanın dışarı çıkmasına neden olur. Pencere boyutu ayarlanırken, pencerede kullanılan doğramanın ve camın ısı geçirgenliğinin duvarla kıyaslanması gerekir.

Pencere Camları Önemli Midir?

Binalarda tasarlanan pencere boyutlarına ek olarak pencerelerde kullanılan camlar seçilirken de iklim koşulları göz önünde bulundurulur. Kullanılan camlar, ısı başta olmak üzere ışık ve ses geçirgenliğini etkiler. Geçirgenliği yüksek olan camlar, soğuk iklimlerde rahatlıkla kullanılabilir. Böylece güneş ışınları iç mekana daha kolay ulaşarak ısıtma ve aydınlatma açısından tasarruf yapılmasına yardımcı olur. Diğer yandan sıcak iklimlerdeki binalar ele alındığında, düşük ısı ve ışık geçirgenliğine sahip cam kullanımı, soğutma için harcanan enerjinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca sıcak iklimlerin hakim olduğu bölgelerde, pencere camlarında gölgelemeye yardımcı olan ekipmanların kullanılması tasarruf oranlarını arttırabilir.

Pencere Nereye Yapılmalıdır?

İnşaat projeleri hazırlanırken, iklim koşullarına ek olarak güneş ışınlarının gelme açısı ve gelme yönü de dikkate alınmalıdır. Bu üç faktör, binanın enerji verimini etkiler. Doğru bir şekilde konumlandırılan pencereler, sıcak iklimlerde soğutma yükünü azaltırken soğuk iklimlerde binanın doğal bir şekilde ısınmasına yardımcı olur. Pencere çizimleri yapılamadan önce bölgenin belirli bir süreyle gözlenmesi, doğru konumlandırma açısından gereklidir.