Gayrimenkulun hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmez.
Hisseli tapu sahipleri arasında anlaşmazlık çıkması muhtemeldir.
Arsa, tarla gibi yerlerden satılıyor genelde.
İnşaatta kat irtifakı alınmadan satış yapılırsa hisseli tapu olur.
Hisseli tapuya banka kredisi çıkmıyor.
Hisse satışı yaparken, kanunen hisseli satışlarda satın alma hakkı önceliği diğer hissedarlarındır (şufa ön alma hakkı).
Miras hukukunda, bir kişinin vefatı halinde mirasçıların o mülkiyetteki hakları hisseli tapu haline gelir.