Hangi Mühendislik Alanları İnşaatta Görev Alabilir?

Bu kadar inşaat yapılıyor. Bir yerde proje bitiyor başka bir yer de başlıyor. Çoğu mühendislik alanlarının bu projelerde büyük etkileri vardır. Bazı mühendislik alanlarının az da olsa etkisi vardır diyebilirsiniz. Bu yazımızda bu mühendislik alanların inşaat projeleri üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. İnşaat projeleri denilince herkesin aklına ilk olarak konut projeleri gelir. Aslında inşaat projeleri, çok daha kapsamlı bir alanı içerir. Konut ve iş yeri inşaatına ek olarak baraj, kara yolu, demir yolu, enerji santrali ve deniz üzerinde yer alan rüzgar santralleri inşaat projeleri arasında yer alır.
Geniş kapsamı nedeniyle, inşaatta farklı mühendisler çalışabilir. Ayrıca inşaat projeleri, sadece görünen beton ve çelik yapıdan çok daha fazlasını içerir. Binalarda yer alana elektrik ve mekanik tesisatın da proje içerisinde tasarlanması ve uygulanması gerekir. Tüm bunlara ek olarak, projenin uygulanacağı çevre, zemin koşulları ve coğrafi bölgeler de dikkate alınır. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde, inşaat projelerinde farklı mühendislik alanlarına da iş istihdamı sunulur.

Proje Mühendisleri

İnşaat mühendislerinin yanı sıra inşaat projelerinde proje mühendisleri de görev almaktadır. Proje mühendislerinin ana görevi, inşaat projelendirmesi aşamasında gerekli süreçleri yönetmektir. Bu mühendisler genellikle inşaat mühendisler arasında seçilir. Böylece, süreçler konusunda deneyimi olan inşaat mühendisleri, projenin her aşamasını gözden geçirebilir.
Proje mühendisleri aynı zamanda ham madde ve yapı malzemesi tedarik süreçlerinde de aktif rol oynar. Mühendisler, projede çalışan diğer mühendisleri, mimarları ve işçileri koordine eder. Proje mühendisleri, tasarım sürecinde etkin rol oynamaz. Genellikle süreci denetler, eksikleri belirler ve eksikliklerine giderilmesini sağlar.

Elektrik Mühendisleri

İnşaat projelerinde çalışan elektrik mühendisleri, projenin elektrik tesisatını tasarlama, tasarımı uygulama ve uygulamayı denetleme alanlarından sorumludur. İnşaat projesinin boyutlarına göre çalışan elektrik mühendisi sayısı farklılık gösterebilir.

Makine Mühendisleri

Makine mühendisleri ise inşaat projelerinin mekanik projelerinin çizimlerini ve tasarımını yapar. Ayrıca tesisat tasarımı ve uygulaması gibi konularda inşaat mühendisleriyle birlikte çalışırlar. Bu mühendisler aynı zamanda MEP (makine elektrik tesisat) mühendisleri olarak da bilinir.
Makine mühendisleri, genellikle baraj, demir yolu ya da enerji santrali gibi daha karmaşık ve mekanik açıdan yoğun inşaat projelerinde görev alırlar. Yine de normal konut ve iş yeri projelerinde de en az bir adet makine mühendisi görev alır.

Çevre Mühendisleri

İnşaat projelerinde çalışan diğer bir mühendislik alanı ise çevre mühendisleridir. Bu mühendisler, atık su, kaynak kullanımı ve insan sağlığını ilgilendiren konularda projede aktif rol oynar. Çevre mühendisleri, ağırlıklı olarak büyük konut projelerinde etkin bir şekilde görev alır. Sadece konuttan oluşmayan yaşam alanı projelerinde, gerekli çevre kontrolü, su-atık su kontrolü ve kirlilik kontrolleri konusunda projelerin ilgili yönetmeliklere uymasını sağlarlar.

Harita Mühendisleri

Harita mühendisleri ya da diğer adıyla geomatik mühendisleri, inşaat projelerinin altyapı, imar ve planlama gibi alanlarında çalışır. Genellikle uydulardan elde edilen verilerle çalışan harita mühendisleri, inşaatın yapılacağı alan konusunda veri toplama süreçlerine yardımcı olur. Arazi yönetimi alanında etkin olarak rol alan harita mühendisleri, kaynak yönetimi ve şehir bölge planlama alanlarında da çalışabilir.

 

Deprem Mühendisleri

Ülkemizde deprem mühendisliğinin lisans bölümü yoktur, inşaat mühendisliği bölümünde yüksek lisans olarak okutulmaktadır.
Deprem mühendisleri, inşaat projelerinin deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmasını sağlar. İnşaatın yapılacağı bölgenin deprem riskini belirleyerek, projelendirme aşamasında bu riskin göz önünde bulundurulmasını sağlarlar. Bu mühendislik alanında uzmanlaşan kişiler, inşaat projelerinin olası bir deprem durumunda en az hasar görmesini sağlamak için çalışır. Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için inşaatların depreme dayanıklı olarak yapılması oldukça önemlidir.
Deprem mühendislerinin ana görevi, yapıların sarsıntı durumunda hasar görüp yıkılmasını engellemektir. Bu nedenle zemin etüdü yapılırken sahada bulunmaları önem taşır. Zemin etüdü sırasında bölgenin karakteristiklerini belirlemeye yardımcı olurlar.

Yapı Mühendisleri

Mimari mühendislik olarak da bilinen yapı mühendisliği, inşaat projesinin yapılacağı alanın analiz edilmesi ve tasarımından sorumludur. Konut ve iş yeri inşaatlarına ek olarak köprü yapımı gibi yol projelerinde de görev alırlar.
Yapı mühendisleri çoğunlukla bu alanda uzmanlaşan inşaat mühendislerinden meydana gelir. Fakat nadiren de olsa, bazı mimarlar da gerekli eğitimleri tamamlayarak yapı mühendisi olarak görev alabilir.

Kıyı Bilimleri Mühendisleri

İnşaat mühendisliği mezunları kıyı bilimleri ve mühendisliği alanında uzmanlaşarak inşaat projelerinde yer alabilirler. Bu alanda görev alan mühendisler, kıyı bölgelerde yapılan inşaat projelerinde önemli görevler üstlenir. Kıyı mühendislerinin temel görev tanımı, bölgedeki kıyı dinamiklerini göz önünde bulundurarak doğru inşaat projelerinin tasarlanmasıdır.
Ayrıca kıyı bölgelerde yapılacak tesislerin ve yapıların çevre üzerinde oluşturabileceği etkileri değerlendirmekle görevlilerdir. Böylelikle kıyı bölgelere yapılan tesislerin çevre dostu ve sürdürülebilir olması sağlanabilir.