HAKEDİŞ NEDİR?

Hakediş çoğu çalışma içerisinde kullanılan bir terimdir. İnşaat kapsamında genel olarak “hakediş nedir?” denildiğinde, yüklenici firmalar tarafından yapılan imalat karşılığında hak ettiği paraya hakediş denilmektedir. Bu noktada yüklenici yapılacak olan inşaat işini belirli bir fiyat kapsamında gerçekleştirmektedir. İnşaat bedeli olan paranın tamamı iş başlangıcında ya da bitiminde verilmesi belirli olumsuzlukları beraberinde getirecektir. Bu nedenle hakediş için belirli zamanlarda mantıklı ve güvenilir bir ödeme yapılması gerekmektedir.
“Hakediş nedir?” denildiğinde diğer bir tabir ile yüklenici firmanın karşıladığı para olarak da tanımlanmaktadır. Bu nedenle inşaat süresi boyunca hakediş hesabının doğru yapılması ve bu işlemlerin doğru bir şekilde ödemeye geçmesi önemli bir kapsamdır. Geçici ve kesin hakediş olarak hakediş ikiye ayrılmaktadır. Bu genel kapsamlara bakıldığında, geçici hakedişi iş durumunun geçici olarak kabul edilmesinden önce yapılan tüm hakediş işlemleri için bu tabir kullanılmaktadır. Bu kapsamda 1. ve 2. ara hakediş olarak isimlendirme de yapılmaktadır.
Kesin hakediş, işin geçici kabul süresi bitmesinin ardından gerçekleşen hakediş türüne verilen isimdir. Kesin hakediş ile işveren firma yüklenici firmaya tüm ödemelerini gerçekleştirmiş ve firmalar arasında herhangi bir iş ya da ödeme durumu kalmamış olması gerekmektedir. İki hakediş arasında geçici bir süre bulunmaktadır. Bu süre genel olarak hakediş süresi ya da hakediş aralığı olarak belirlenmektedir. Bu hakediş süresi 1 ay kadar süren bir süredir. Süre sonunda firmalar arasında hakediş raporu oluşturulur.

Hakediş raporu, yüklenici firma kapsamında sözleşme doğrultusunda yapılan işlerin karşılığı olarak gösterilen bir belgedir. Bu belgede ödemelerin idarece yapıldığı gösterilmektedir. Bu hakediş raporunun oluşturulması halinde ödemelerin gerçekleştirildiği belirtilmiş olur. Raporlar genel olarak sözleşme kapsamında düzenlenir. Eğer sözleşme de hakediş raporu için aksi bir durum yok ise tüm raporlar ayda bir kez düzenlenmektedir.
İnşaat sektörü kapsamında iş maliyeti, yapı malzeme kullanımı ve maliyeti önem arz eder. Bu nedenle tüm bu durumların hesabı ve işlemlerinin yapılması için iki taraflı sözleşme imzalanır. İş kapsamında da hakediş hesabı yapılmalı ve raporlanmalıdır.