Hafriyat Kamyonu Nedir?

Kamyon, ağır yük taşımada kullanılan motorlu bir araç türüdür. Geçmişten günümüze kamyonlar, pek çok taşıma işini gerçekleştiriyordu. Dünya ve iş sektörleri değiştikçe kamyonlar da değişip gelişmektedir. Doğru işe doğru kamyon kullanılması kavramı oluşmuştur. Birçok amaç için kullanılan, farklı özelliklerde birçok kamyon türü bulunmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe yoğun olarak kullanılan kamyonlar, inşaat ve müteahhitlik firmalarına ve yaptıkları işlere oldukça kolaylık sağlamışlardır.
İnşaat sektöründe kamyonların en yaygın kullanım amacı hafriyat taşımaktır. Bu amaca hizmet özel kamyonlara hafriyat kamyonu denilmektedir.

Hafriyat Kamyonu Türleri Nelerdir?

İnşaat sektöründe kullanılan hafriyat kamyonların genele yakını damperlidir. Damper, kamyonların kasa kısmını kaldırmaya ve yükünü boşaltmasına yarayan sistemlerdir. Bu kamyonlar, damperlerinin kullanım alanları ve amaçlarına göre dört sınıfa ayrılmışlardır.

  1. Araç üstü damperli kamyonlar; genellikle hafriyat işlerinde ve yol yapım çalışmalarında kullanılırlar. Genellikle inşaat alanlarında kullanılmaktadırlar. Damper uzunlukları 5-6 metre, genişlikleri 2,5 metre civarındadır.
  2. Dev damperli kamyonlar; kaya ve taş gibi ağır malzemelerin taşınmasında tercih edilirler. Damper uzunlukları 8-9 metre, genişlikleri 3,5 metre civarıdır.
  3. Küvet (havuz) tipi damperli kamyonlar; küçük ve çok parçalı malzemelerin taşınmasında daha çok tercih edilirler. Damper uzunlukları 6-8 metre, genişlikleri 2,5 metre civarındadır.
  4. Kaya tipi damperli kamyonlar; çok büyük kaya kütlelerinin ve maden ürünlerinin taşınmasında tercih edilirler. Ağırlık ve dayanım bakımından çok güçlüdürler. Damper uzunluğu 7-8 metre, genişliği 2,5 metre civarındadır.

Hafriyat Kamyonunun Hacmi Nasıl Belirlenir?

Teorik olarak; bir kamyonun hacmi, damperinin (kasasının) uzunluk, genişlik ve derinlik parametrelerinin çarpımıyla rahatlıkla bulunabilmektedir. Ancak pratikte taşınacak malzemenin ve malzemenin bulunduğu ortam özellikleri; yapılan hacim hesabının hatalı olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hesap yapılırken, toprak kabarma payı da hesaba katılmalıdır.
Toprak kabarma payı, doğal bölgesinden alınmış malzemenin kazımı sonucundaki hacminin, ilk durumundaki hacmine oranını gösteren parametredir. Malzemenin durumu ve özellikle ıslaklık veya kuruluğu bu parametreyi etkilemektedir. Bu sebeple hafriyat hacmi hesabı yapılırken, bu parametre göz ardı edilmemelidir.