Gün Geçtikçe Beton Dayanımının Artmasının Sebebi Nedir?

Beton dayanımı inşaat sektörünün en önemli kalemlerinden birisidir. Beton dayanımı yoksa eğer bina yapısal olarak çürük olur ve ileride büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle mühendisler beton dayanımı hakkında birçok çalışma ve deneyler gerçekleştirirler. Betonun basınç dayanımına etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler; çimento miktarı, su çimento oranı, agrega özellikleri (agreganın cinsi, granülometrik bileşimi, maksimum tane büyüklüğü, petrografik ve (geometrik özelliği), çimentonun kalitesi, taze betonun kompasitesi, katkı maddesi türü ve miktarı, kür şekli (ortamı) ve sertleşme yaşıdır.

Beton Dayanımının basınç üzerindeki karakteristik değişimini tablo üzerinde inceleyelim.
Aşağıdaki tabloda beton sınıfının basınç üzerindeki değişimi gösteriliyor.

Beton dayanımı bilindiği üzere 7. ve 28. Gün olarak iki şekilde anılmaktadır.s Beton döküldükten 7 gün sonra dayanım açısından yüzde 70 oranına ulaşır. 7. Günden sonra dayanım artışının hızı yavaşlamaya başlar. Beton 28. Günün sonunda ise yüzde 99,9 oranında dayanıklılık kazanmaktadır. Bu günlerden sonra ise hız daha da azalır ve ömrünün sonuna kadar ufak oranlarda dayanıklılık artışı gösterir.

NEDEN GÜN GEÇTİKÇE ARTAR?

Beton genellikle döküldükten sonra zamanla güç kazanmaktadır. Bunun nedeni betonun yavaş yavaş yerleşmesi ve sertleşmesidir. Betonun yüzde yüz bir dayanıklılığa erişmesi yaklaşık 1 yıl sürer. Bu nedenle 28 günlük zaman dilimi dikkate alınır. Çünkü 28 günden sonra kazanım hızı yavaş yavaş düşmeye başlar.
Aşağıdaki tabloda gün sayısı ve dayanım oranları verilmiştir:

Yaş (Gün) Yüzde gücü

1 gün % 16

3 gün % 40

7 gün % 65-70

14 gün % 90

28 gün % 99-99,9

Tabloya göre 28 günün sonunda dayanıklılık en son seviyeye ulaşmaktadır ve bu nedenle de deneyler 28 gün sonunda gerçekleştirilir.
Bu yazımızda beton dayanımının artmasının nedenlerini araştırdık. Gün geçtikçe beton dayanımının artmasını gözden kaçırmamız gerekiyor.