Grobeton

Grobeton kelimesi, Almanca’da ‘kaba’ anlamında gelen ‘grob’ sözcüğü ile beton kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Grobeton, yapı inşaatlarında dayanımın çok fazla önemli olmadığı ve ihtiyaç duyulmadığı yerlerde kullanılan bir beton türüdür. Asıl amacı tesviye ve temiz çalışma ortamıdır. Bu beton, düşük dozlu olup demir içermemektedir. Bir betonun hacmi %2’den daha az miktarda çelik içeriyorsa grobeton olarak kabul edilir. Çelik içeriği %2’den fazla ise betonarme olmaktadır. Grobetonlar, genellikle, yapıların temellerinin altlarında, dolgu ve tesviye amaçlı kullanılmaktadır. Grobetonda kullanılan beton asıl betondan düşük mukavemetli bir beton olur genelde. Örneğin c30 temel betonu varsa c25 veya c20 grobeton olarak dökülür.

Grobetonun Kullanım Alanları
Grobetonun en fazla kullanıldığı yerlerden biri, yapıların inşa edildiği zemin ile temeli arası olmaktadır. Burada amaç, farklı sebeplerden ötürü zeminden bina temeline doğru gelecek su veya başka zararlı maddeler ile temel bağlantısını kesmektir. Böylelikle, yapı, grobeton sayesinde su ve zararlı maddelerin etkisinden kurtulmaktadır. Grobetonun burada kullanılmasında bir diğer neden de, eğer yapının inşa edileceği zeminde eğim var ise zemini daha düz bir forma getirmektir. Zeminleri grobeton dökerek hazırlanmış yapılar her zaman daha sağlam olmakta ve ilerleyen yıllar içerisinde zemin ile ilgili bir problem yaşanma ihtimali çok düşük olmaktadır.

Grobeton Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yapılar inşa edilirken zemin ile yapının temeli arasına grobeton dökmek çoğu zaman gözden kaçırılan ve üstünde durulmayan bir konudur. Fakat grobeton dökülen yapılar, diğer yapılara göre her zaman daha dayanıklı ve sağlam olmaktadır. Bu nedenle, her ne olursa olsun daha sürdürülebilir yapılar için grobeton kullanımından kaçınılmamalıdır.
Grobeton dökülecek zeminin betonlama işleminden önce hazır olduğundan emin olunmalıdır. Bu bağlamda, zeminin sıkı bir formda olduğuna, eğer çok fazla tozlu bir yapıda ise gerekli miktarda sulanmasına dikkat edilmelidir.
Grobeton, zemine yek pare olarak dökülmemelidir. Bunun yerine, zemin, 2×2, 3×3 veya 4×4 gibi kare kısımlara ayrılarak ve bu kısımlar kot kazıkları ile belirlenerek beton döküm işlemi gerçekleştirilmelidir. Böyle yapıldığı takdirde, daha düzgün bir formu olan zemin elde edilebilir.

Grobeton Türleri
Yapılarda en çok kullanılan grobeton türleri aşağıda listelenmiştir.
• C 6/8 (150 doz)
• C 8/10 (200 doz)
• C 12/15(250 doz)
• C 16/20 (300 doz)
Grobeton uygulaması, özel koşullara tabidir. Bu bakımdan yapıların inşasında kullanılan beton türlerinin mutlaka uzmanlar denetiminde olması ve betonun nitelikli firmalardan temin edilmesi gerekir. Uygun standartlara sahip beton kullanılmaması durumunda beklenmeyen ve istenmeyen durumlar ortaya çıkabileceğinden, alanında uzman ve nitellikli yapı firmaları ile çalışmak zorunluluk arz eder.